Partnerelégedettségi mérés

2018/2019-es tanév

A két tanítási nyelvű első osztályokban végzett szülői elégedettségvizsgálat eredményei

A 2018/19. tanév végén a kéttanos első osztályosok szüleit szólítottam meg, mert a többi kéttanos szülő már két alkalommal is vett részt ilyen felmérésben. A szülők önkéntes alapon, név nélkül töltötték ki a két tanítási nyelvű oktatásra vonatkozó, szülői elégedettséget mérő kérdőíveket.
Ez volt a harmadik alkalom, hogy ilyen jellegű kutatás zajlott a kéttannyelvű oktatásban részesülő diákok szüleinek körében. A kérdőíves kutatás célja az érintett szülők véleményének megismerésén túl iskolánk fejlesztése, hiszen olyan intézményként szeretnénk működni, ahová a szülők örömmel engedik gyermeküket, és ahol biztosítottak a gyermekek számára mindazok a támogatások és ismeretetek, amik segítik fejlődésüket és képességeik kibontakozását. Fontos tudnunk, hogy milyen a szülők véleménye a jelenlegi állapotról, és tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedettek, és hol szeretnének változásokat látni.
A három elsős osztályunkban (1.a teljes és 1.b, 1.c vegyes kéttanos összetételű), összesen 38 tanuló vett részt két tanítási nyelvű képzésben. A 38 kéttanos szülő közül 34 töltötte ki a kérdőívet, ami 89%-os szülői aktivitást jelent.
A 23 kérdést a hozzájuk tartozó válaszokkal az alábbi PPT-s prezentációban mutatom be, melyben a diagramok jól szemléltetik a válaszok megoszlásainak arányait mind a teljes és a vegyes kéttanos osztályokra vonatkozóan, mind pedig összesítetten. Köszönöm a szülők megtisztelő bizalmát és őszinte válaszait!

Miskolc, 2019. 08. 05.

Horváth Lászlóné
angoltanár, mesterpedagógus
Jókai Mór Ref. M-A-K-T-Ny Általános Iskola,
AMI és Óvoda

KÉTTAN_Elégedettségi_KÉRDŐÍV_2019

Kéttan_elégedettségi eredmények_2018-19 Hné

________________________________________________________________________

 

2017/2018-as tanév 

 A két tanítási nyelvű osztályokban végzett szülői elégedettségi vizsgálat eredményei

 A 2017/18. tanév végén az elsős, másodikos és harmadikos kéttannyelvű osztályok szülői közössége önkéntes alapon, név nélkül töltötte ki a két tanítási nyelvű oktatásra vonatkozó, szülői elégedettséget mérő kérdőíveket.

Ez volt a második alkalom, hogy ilyen jellegű kutatás zajlott a kéttannyelvű oktatásban részesülő diákok szüleinek körében. A kérdőíves kutatás célja az érintett szülők véleményének megismerésén túl iskolánk fejlesztése, hiszen olyan intézményként szeretnénk működni, ahová a szülők örömmel engedik gyermeküket, és ahol biztosítottak a gyermekek számára mindazok a támogatások és ismeretetek, amik se­­gítik fejlődésüket és képességeik kibontakozását. Fontos tudnunk, hogy milyen a szülők vé­le­ménye a jelenlegi állapotról, és tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedettek, és hol szeretnének vál­to­zá­so­kat látni.

A 121 kéttanos szülők közül 55 töltötte ki a kérdőívet, ez 45%-os szülői aktivitást jelentett. A 23 kérdést a hozzájuk tartozó válaszokkal az alábbi PPT-s prezentációban mutatom be, melyben a diagramok jól szemléltetik a válaszok megoszlásainak arányait.

Köszönöm a résztvevő szülők megtisztelő bizalmát és őszinte válaszait!

Miskolc, 2018. október 25.

                                                                                 Horváth Lászlóné

                                                                     angoltanár, mesterpedagógus

Jókai Mór Ref. M-A-K-T-Ny Általános Iskola,

AMI és Óvoda

KÉTTAN_Elégedettségi_KÉRDŐÍV_2018

Szülői elégedettségi vizsgálat összesítése 2017-18

__________________________________________________________________

 Szülői elégedettségi vizsgálat eredménye

a két tanítási nyelvű oktatásról  

A 2015/16. tanév végén az elsős és másodikos kéttannyelvű osztályok szülői közössége önkéntes alapon, név nélkül töltötte ki a két tanítási nyelvű oktatásra vonatkozó, szülői elégedettséget mérő kérdőívet.

Ez volt az első alkalom, hogy ilyen jellegű kutatás zajlott a kéttannyelvű oktatásban részesülő diákok szüleinek körében. A kérdőíves kutatás célja az érintett szülők véleményének megismerésén túl iskolánk fejlesztése, hiszen olyan intézményként szeretnénk működni, ahová a szülők örömmel engedik gyermeküket, és ahol biztosítottak a gyermekek számára mindazok a támogatások és ismeretetek, amik se­­gítik fejlődésüket és képességeik kibontakozását. Fontos tudnunk, hogy milyen a szülők vé­le­ménye a jelenlegi állapotról, és tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedettek, és hol szeretnének vál­to­zá­so­kat látni.

A szülők 49 kitöltött kérdőívet jutattak vissza az iskolába, ez 86%-os kéttanos szülői részvételt jelentett. A 21 kérdést a hozzájuk tartozó válaszokkal az alábbi összesítőben mutatom be, melyben a kördiagramok jól szemléltetik a válaszok megoszlásainak arányait.

Köszönöm a szülők megtisztelő bizalmát és őszinte válaszait!

       Horváth Lászlóné angoltanár

Jókai Mór Ref. M-A-K-T-Ny Általános Iskola

Miskolc, 2016. augusztus 25.

 

2015/2016-os tanév

 

Eredmény_Kéttan_Szülői elégedettségmérés_2016

Szülői elégedettségvizsgálat a két tanítási nyelvű oktatásról

2015/2016.

Tisztelt Szülő!

Iskolánk olyan intézményként szeretne működni, ahová Ön örömmel engedi gyermekét. Fontos számunkra, hogy biztosítsuk gyermekének mindazt a támogatást és ismeretet, ami se­­gíti fejlődését, és lehetővé teszi képességei kibontakozását. Ehhez fej­leszteni szeretnénk iskolánkat annak ismeretében, hogy milyen az Ön vé­le­ménye a jelenlegi állapotról. Tisztában kell lennünk azzal, mely területekkel elégedett, és hol szeretne vál­to­zá­so­kat látni. Ön is hozzájárulhat iskolánk fejlesztésének sikeréhez – ezért kérem, töltse ki az aláb­bi kérdőívet!

A kérdőívet NÉVTELENÜL töltse ki!

A kitöltött kérdőívet dobja be a portán elhelyezett dobozba!

Határidő: 2016. június. 3.

                                                                                              Köszönöm segítségét!

Horváth Lászlóné angoltanár

                                                     Jókai Mór Ref. M-A-K-T-Ny Általános Iskola, AMI és Óvoda

Miskolc, 2016. május 22.

 

Kérem szíveskedjen bekarikázni a megfelelő választ!

 

 1. 1.      Ki tölti  ki a kérdőívet?
1.  Anya 2.  Apa 3. Szülők közösen

                    4.  Más felnőtt, éspedig:  …………………………………………………

 1. 2.      Milyen gyakran vesz részt gyermeke szülői értekezletén?
1.  Rendszeresen

2.  Alkalmanként

3.  Általában nem veszek / veszünk részt

4.  Egyáltalán nem veszek / veszünk részt

 1. 3.      Beszél-e Ön Angolul?
1.  Igen 2.  Nem 3.  Keveset

 

 1. 4.      Megfelelő volt-e a tájékoztatás a két tanítási nyelvű oktatási képzésünkről?
1.  Igen 2.  Nem 3.Több tájékoztatást

vártam

 

 1. 5.      Elfogadhatónak tartja-e a két tanítási nyelvű osztályba kerülés feltételrendszerét?
1.  Igen 2.  Nem 3.  Részben 4. Nincs rálátásom

 

 1. 6.      A két tanítási nyelvű képzés során nyújtott ismeretek megfelelnek-e az Ön elvárásainak?
 2. 1.      Több, mint
amire számítottam

 

 1. 2.      Erre

számítottam

 1. 3.      Kevesebb, mint, amire számítottam

 

 1. 7.      Mennyire tartja felkészültnek az angol nyelven oktatott tantárgyak tanárát?
1.  Kiváló 2.  Jó 3.  Kevésbé              4. Nem   5. Nincs rálátásom

 

 1. 8.      Mennyire érzi hatékonynak az angol anyanyelvű tanár óráit?
1.  Kiváló 2.  Jó 3.  Kevésbé              4. Nem   5. Nincs rálátásom

 

 1. 9.      Elégedett-e az angol nyelv begyakorlottsági szintjével?
1.  Teljesen 2.  Megfelelő 3.  Nem, több kellene

 

 1. 10.  Követhető-e Ön számára, hol tart gyermeke a tanulási folyamatban?
1.  Igen, mindig 2.  Általában igen 3.  Gyakran nem 4. Nem

 

 1. 11.  Kell-e segíteni a gyereknek az órákra való felkészülésben?
1.  Naponta 2.  Heti 1-2-szer 3. Ritkán 4. Soha

 

 1. 12.   Azt nyújtotta-e az iskola, amit a képzés indításakor ígért?
1.  Igen 2.  Részben 3.  Nem

 

 1. 13.   Mekkora megterhelést jelent gyermekének ez a tagozat?
1.  Nem teher 2.  Néha nehéz 3.  Nagyon fárasztó  

 

 1. 14.   Újra ilyen jellegű osztályba íratná-e gyermekét?
1.  Igen 2.  Nem

 

 1. 15.   Kedveli-e gyermeke a kéttannyelvű órákat?
1.  Igen 2. Általában 3.  Gyakran nem 4. Nem

 

 1. 16.  Elégedett-e az iskola oktatási módszereivel?
1.  Igen 2. Általában 3.  Gyakran nem 4. Nem

 

 1. 17.  Elégedett-e az iskola nevelési módszereivel?
1.  Igen 2. Általában 3.  Gyakran nem 4. Nem

 

 1. 18.  Mennyire felel meg az iskola felszerelése a modern oktatás követelményeinek?
1.  Teljesen 2. Átlagos 3.  Gyenge 4. Nem látok rá

 

 1. 19.  Ha újra iskolát kellene választani, ismét bennünket választana-e?
1.  Igen 2.  Nem 3. Nem tudom

 

 1. 20.  Mit tart Ön a legjobbnak ebben az iskolában?
 1. 21.  Ön szerint mi a legrosszabb ebben az iskolában?

Köszönöm, hogy válaszolt a kérdésekre.

Horváth Lászlóné angoltanár

                                                     Jókai Mór Ref. M-A-K-T-Ny Általános Iskola, AMI és Óvoda

Partnerelégedettségi mérés értékelése – középiskola 2013-2014

1.    A jókais diákok neveltségi szintje

megfelelő                          1          2          3          4          5       6          kiemelkedő

Válaszolók száma: 38

Neveltségi szint

 

 

Jelölt érték

Megjelölők száma

A válaszolók százaléka

6

13

34,21%

5

18

47,37%

4

3

7,89%

3

4

10,53%

Összes:

38

100,00%

 

A jókais diákok neveltségi szintje 5,05

Tavaly 4,97

 neneltségi szint

 

 

2.    A tanulók közösséghez való viszonya

nehezen illeszkednek be   1     2     3     4     5     6   a csoportban aktívak

Válaszolók száma: 38

Közösséghez való viszony

 

Jelölt érték

Megjelölők száma

A válaszolók százaléka

6

13

34,21%

5

8

21,05%

4

4

10,53%

3

8

21,05%

2

3

7,89%

1

2

5,26%

Összes:

38

100,00%

 

A tanulók közösséghez való viszonya 4,37

Tavaly 4,60

 

közösség

 

 

3.    A tanulók tudásszintje

elfogadható         1     2          3          4          5          6          kiemelkedő

Válaszolók száma: 38

Tudásszint

 

 

Jelölt érték

Megjelölők száma

A válaszolók százaléka

6

9

23,68%

5

9

23,68%

4

11

28,95%

3

8

21,05%

2

1

2,63%

Összes:

38

100,00%

 

A tanulók tudásszintje 4,45

Tavaly 4,37

 

tudásszint

 

 

4.    A tanulók viselkedésében érződik-e az egyházi nevelés

nem vehető észre       1          2          3          4          5          6          észrevehető

Válaszolók száma: 38

Egyházi nevelés

 

 

Jelölt érték

Megjelölők száma

A válaszolók százaléka

6

9

23,68%

5

7

18,42%

4

10

26,32%

3

6

15,79%

2

4

10,53%

1

2

5,26%

Összes:

38

100,00%

 

A tanulók egyházi nevelése 4,13

Tavaly 4,21

egyházi