KEHOP-5.2.13-19-2019-00065

 

KEHOP-5.2.13-19-2019-00065

Energetikai korszerűsítés a Miskolci Jókai Református Iskola és Óvoda épületében

Kedvezményezett neve: Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

 

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00065

Projekt címe: Energetikai korszerűsítés a Miskolci Jókai Református Iskola és Óvoda épületében

Megvalósítás helyszíne: 3525 Miskolc, Pallós u. 1.

Szerződött támogatás összege: 146 393 124 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2021.06 22.

Projekt fizikai befejezésének tervezett dátuma: 2022.06.21.

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A támogatás európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatás, amely nem visszatérítendő.

 

A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei:

A Tiszáninneni Református Egyházkerület által fenntartott Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda célja a fejlesztéssel a fenntartásában és üzemeltetésében álló, jelenleg korszerűtlen épületszerkezetekkel jellemezhető, ugyanakkor közfeladatot ellátó oktatási-nevelési intézmény, az iskola épületének energetikai felújítása; ennek keretében a beruházás megfelelő előkészítése és megvalósítása.

A bevont épület nagy százalékában megépítése óta minimális korszerűsítés valósult meg, így ezek korszerűsítése egészen időszerű volt. A vizsgált épület tekintetében megközelítőleg 40 éves szerkezeteket találunk, melyek az akkori energetikai előírásoknak feleltek meg.

Meglévő állapotra vonatkozó energetikai értékek energetikai besorolása: EE (Átlagosnál Jobb)

Tervezett állapotra vonatkozó energetikai értékek energetikai besorolása: BB (Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő)

A jellemző épületszerkezetek jelenleg nem felelnek meg az energiatakarékosság mai, egyre fokozódó követelményeinek. A korszerűsítés kiterjedt a külső határoló felületek korszerűsítésére, a nyílászárók és épületgépészeti rendszer korszerű cseréjére és napelemes rendszer telepítésére. A tervezett fejlesztéssel megvalósuló beruházási elemek az alábbiak:

-Homlokzati nyílászárók cseréje,

-Falak utólagos hőszigetelése

-Födém utólagos hőszigetelése;

-Fűtési rendszer teljes korszerűsítése;

-50 kWp teljesítményű napelemes rendszer telepítése.

Az európai uniós támogatás segítségével az energetikai korszerűsítés során megtörtén a külső homlokzat, valamint a tető hőszigetelése, a külső nyílászárók cseréje. Gépészetileg a meglévő kazánok elbontás után új kondenzációs kazánok kerültek telepítésre. A lapostető szerkezetre 50 kWp teljesítményű napelemes rendszer került kiépítésre.

A megvalósítandó épület felújítása, energetikai korszerűsítése nem engedélyköteles tevékenység: az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2013. (XI.8.) Korm. rendelet 1. mellékletének 1. pontja alapján engedély nélkül végezhető építési tevékenységek a megvalósítandó tevékenységek. Az előkészítés során a pályázó elkészíttette az energetikai beruházással érintett épület energetikai tanúsítványát, valamint eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le, a feltételes vállalkozási szerződés a pályázat mellékleteként benyújtásra kerül.

A projekt érintett közvetlen célcsoportja az iskolai tanulók és dolgozók köre. Közvetett célcsoport Miskolc és vonzáskörzetének lakossága. Az energiahatékonysági korszerűsítés révén mérséklődnek az épület fenntartási költsége, valamint csökken a fajlagos energiafelhasználás, mely közvetve hozzájárul a fenntartható fejlődéshez és a felhívás célkitűzéseihez is.