Le-Math 2014

header

A matematika tanulása új kommunikációs módszerekkel

Sokan vannak, iskoláskorúak és szüleik, akik sajnos, a matematikát nehéz és unalmas tárgynak tartják. A matematikatanulás (és más tárgyak) tanulása helyett sok gyermek inkább televíziót néz, elektronikus játékokkal szórakozik, vagy mobiltelefonján üzeneteket küld, képeket, videókat oszt meg barátaival, mobiltelefonos játékokban vesz részt. Az oktatás az “ellenfélhez” hasonló eszközökkel („fegyverekkel”) csábíthatja vissza a gyerekeket a “saját térfelére”, vagyis a matematika tanulásában új kommunikációs eszközök alkalmazására van szükség, ilyenek lehetnek a drámapedagógia játékos eszközeinek, vagy más módszerek, pl. a jól ismert X-Faktor versenyek szellemének meghonosítása a matematika oktatásában is.

Sok gyermek azt gondolja, hogy a matematika a legtöbbször elvont és nem alkalmazható tudomány, ezért ez a projekt egy ettől eltérő, merőben új megközelítést javasol, a tanárokat és diákjaikat olyan új kommunikációs eszközök használatára sarkallja, amelyek egyidejűleg játékot és szórakozást is jelentenek a tanulás mellett. Ez a megközelítés új ötleteket dolgoz ki a “játék és tanulás”, a játszva tanulás terén.

 A projekt olyan új tanulási és oktatási módszerek kidolgozását tűzte ki célul a 9-18 éves korosztály részére, amelyek bármely iskolai programba könnyen beilleszthetőek, felhasználhatóak. Fő céljai vonzóbbá, szórakoztatóbbá tenni a tanulást, és a diákok kreatív gondolkodási képességeinek a fejlesztése. A kidolgozásra kerülő módszerek más tárgyak és más korosztály oktatásában is használhatóak lesznek.   

A projekt partnerei közt egyetemek, iskolák, matematikai egyesületek, alapítványok, színházi és művészeti iskolák, valamint vállalkozások egyaránt megtalálhatóak.

A projekt tevékenysége hozzájárul az Oktatás és Nevelés 2020 c. EU dokumentumban foglaltak megvalósításához, az ifjúság körében a kreatív és innovatív gondolkozás fejlesztéséhez, valamint annak az irányelvnek a megvalósulásához, ami az alaptárgyak (matematika és természettudományok) terén a gyenge iskolai teljesítmények 15 % alá csökkentését tűzte ki célul. A projekt a kulcsfontosságú matematikai kompetenciák fejlesztésével hozzájárul az iskolák európai szintű együttműködéséhez is.  A projekt céljainak eléréséhez a tanárok számára a matematikaoktatásnak és tanulásának módszertani fejlesztése jegyében két eszközrendszer kidolgozását tűzte ki célul. Az eszközrendszerek alkalmazhatók lesznek a 9-18 éves korosztályt tanító, gyakorló tanárok számára szervezett tanár-továbbképző programokban is.

Ez a két alapvető módszer:

A. MATH-Színház: Matematika oktatása és tanulása színjátszás keretében.

Pályamunkánk: The wolf, the goat and the cabbage

B. MATH-Faktor: Matematika oktatása és tanulása kommunikációs tevékenység során.

Pályamunkánk: The Tower of Hanoi