Hitélet

HITÉLET A JÓKAIBAN

 

            Iskolánk küldetésnyilatkozata kijelöli az irányt, az Istennek tetsző hitélet gyakorlásának útján:

„A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség által alapított intézmény. Mint  református közoktatási intézmény, célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja. Református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit – vallásuk szabad biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.

Küldetésünket úgy tudjuk betölteni, ha együttműködünk a keresztyén nevelést végző más közösségekkel: az egyházközséggel és a családdal.”

A fentiek fényében minden hetet a hétfő reggeli Istentisztelettel kezdünk a Deszka templomban. Minden nap az első óra elején reggeli imádsággal és áhítattal kezdjük a munkát. Az alsó tagozatban a „Zárba illő kulcs”, felsőben Cseri Kálmán „A kegyelem harmatja” c. áhítatos könyvének lélek-építő üzenetével indulunk neki a napnak.

A heti két hittanóra felekezeti bontásban az órarend keretein belül, minden tanuló számára kötelező. A református mellett van lehetőség római és görög katolikus, valamint evangélikus hittant is választani.

A tanév folyamán csendes-napokat, családi Istentiszteleteket, evangélizációs alkalmakat szervezünk, amelyeken a tanulók mellett szeretteik is részt vesznek. A hitélet elmélyítésének része az országos, megyei és városi hittanversenyeken való rendszeres, és jó eredményekkel záruló részvétel.

Azon tanulókat, akik egyházközségük Istentiszteleteit rendszeresen látogatják, a tanév végén jutalmazzuk. A látogatások követését segíti a 2012-13-as tanévben bevezetett Istentisztelet-látogatási napló.

A tanév zárásával sem „ér véget” a Jókais hitélet. Hiszen hittantábort és konfirmandus tábort is szervezünk nyáron.

Hiszzük, hogy a fent leírt lehetőségek „csak” keretek, amelyeket Isten Szentlelke tölt meg igazi tartalommal, hogy Jézus Krisztus következetes követőivé váljunk a XXI. században is. Ezért imádkozunk, és igyekezzük is megvalósítani azt, ami a mi részünk, Isten nagyobb dicsőségére.

 

S.D.G.