Küldetésnyilatkozat

Intézményi küldetésnyilatkozat

A Jókai Mór Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség által alapított intézmény. Mint  református közoktatási intézmény, célja és feladata, hogy tanulóit művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá formálja. Református tanulóit egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóit – vallásuk szabad biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére nevelje.

Küldetésünket úgy tudjuk betölteni, ha együttműködünk a keresztyén nevelést végző más közösségekkel: az egyházközséggel és a családdal.