Dolgozóink

 

Tanáraink:

 

Név Végzettség Beosztás

Gólya Zoltán

általános iskolai biológia-földrajz szakos tanár,

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető,

pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő

református köznevelési szakértő

mesterpedagógus

Szakmai önéletrajz – Gólya Zoltán –

főigazgató

 

Kilin-Szikszai Andrea

iskolalekész

okleveles vallás-és nevelőtanár

főigazgató-helyettes

Gáll Marcell

okleveles középiskolai matematikatanár,
szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

főigazgató-helyettes

Alves Da Costa Rhayssa Késsia

 

_____________________

John De Sanguine

 

angol szakos nyelvtanár

_________________________________

nyelvi lektor

Bartók-Fedor Noémi

biológia-rajz tanár
Bolvári-Szabó Kitti tanító tanító

Csokai Leventéné

tanító, rajz szakképesítés, okleveles informatikus könyvtáros tanító
Dr. Csizmár Jánosné tanító, könyvtár szakképesítés tanító

dr. Oroszné Szabó Mónika

tanító-könyvtár tanító

Egerer Zsuzsanna

tanító, informatika szakképesítés, oktatás-informatikus tanító

Éliásné Lukács Judit Zsuzsanna

tanító, pedagógiai-szakmai ellenőrzési (tanfelügyeleti) és pedagógusminősítési szakértő

mesterpedagógus

tanító
Ézsöl Katalin tanító, angol nyelv szakképesítés tanító

Farkas Kristóf

tanító, angol nyelv szakképesítés tanító

Farkasné Franczuz Friderika

tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsga tanító

Filepkó Richárd

testnevelés-technika szakos tanár, kosárlabda edző, középiskolai testnevelő tanár tanár

Frózsi Béláné

tanító, egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakvizsga tanító

Gajda Andrea

tanító, általános iskolai történelem tanár tanító
Horváth Lászlóné általános iskolai matematika-testnevelés szakos tanár, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető, középiskolai angol tanár,

mesterpedagógus

tanár
Illés Angéla  tanító

angol szakos általános iskolai tanár

 tanár
Juhász Józsefné  biológia – kémia szakos általános iskolai tanár  tanár

Koncsol-Thuróczy Krisztina

tanító, angol nyelv szakképesítés tanító

Kontra Beáta

tanító, pedagógia szakképesítés, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

mesterpedagógus

tanító
Kozma Sándorné gyógypedagógus-logopédus, magyar-történelem szakos általános iskolai tanár, magyar szakos középiskolai tanár tanár, logopédus
Köteles Györgyné tanító tanító

Kurys-Tátrai Éva

tanító, szakvizsga,

mesterpedagógus

tanító

Lőkösné Hajdu Marianna

tanító, magyar nyelv szakképesítés tanító

Luteránné Dányi Viktória

tanító, angol nyelv szakképesítés tanító

Minyó Ákosné

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár tanár

Molnár Andrea

földrajz-testnevelés szakos általános iskolai tanár tanár
 

Nagy Andrea

drámapedagógus tanár

Nagybányai-Kiss Ágnes

tanító, német szakos általános iskolai tanár, hitoktató, mentor-szakvizsga tanár

Pásztorné Sipos Katalin
tanító, ének-zene szakképesítés, református kántor tanító

Pintyili-Mió Mónika
(tartós távollét)

angol, történelem szakos tanár tanár

Pörény Viktória

kémia-matematika szakos tanár

szaktanácsadó

mesterpedagógus

 tanár

Siposné Kiss Angelika

 történelem-angol nyelv és irodalom szakostanár; gyógypedagógus;

szakvizsgázott pedagógus, mentortanár

 tanár

Szendrei Csilla

magyar nyelv és irodalom – történelem szakos általános iskolai tanár, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár,

szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

tanár
Tóth Endréné tanító tanító

Varsás Csaba

fizika-technika szakos általános iskolai tanár, informatika szakos középiskolai tanár, gépészmérnök-informatikus, oktatás-informatikus, rendszergazda tanár

Vitányi Ferenc

matematika-fizika szakos általános iskolai tanár, informatika szakos középiskolai tanár, szakvizsga, rendszergazda tanár

 

Óraadó kollégáink:

Bodó Judit Maranna  tanító, általános iskola testnevelés szakos tanár tanító, tanár
Matolay Györgyné magyar nyelv és középiskolai irodalom szakos tanár

római katolikus katekéta

hitoktató
Oroszné Müller Julianna általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi terület tanító

Plaszkó Zoltán

okleveles vallás- és nevelőtanár, református hitoktató hittantanár

 

Nem pedagógus dolgozók:

 

Gazdasági iroda:

Tamás Attiláné

Gazdasági vezető

Urbánné Nyulászi Ibolya

Számviteli munkatárs

Verbáné Sebők Éva

Bér-és munkaügyi ügyintéző

Bumbera László Istvánné

Iskolatitkár, Gazdasági ügyintéző

Kőrösi Szilvia

Gazdasági ügyintéző

 

Titkárság:

Tóth Tünde Zsuzsanna

Iskolatitkár
Búzás Dávid Pedagógiai Asszisztens
Gólya Zoltánné Pedagógiai Asszisztens
Juhászné Novák Adrienn Pedagógiai Asszisztens

 

Védőnő:

Molnár Helga Védőnő

 

Karbantartók:

Pásztor Norbert Karbantartó
Vezsdel János László Gondnok

 

Konyha:

Dobos Zsolt Szakács

Józsa Julianna

Élelmezésvezető
Sebestyén Istvánné Konyhalány
Somogyi Sándorné Takarító
Csizmárné Nádasdi Alexandra Szakács
Molnár Erika Konyhalány
Csirmaz Barbara Konyhalány
Róthné Tóth Ilona Szakács
Lövei Ferencné Konyhalány
Baloghné Kuru Alíz Konyhalány