Drámaoktatás

Alapfokú művészetoktatás iskolánkban

Nagy Andrea

alapfokú művészeti iskola, színjáték tanszak

„A drámajátékok az emberépítést célozzák meg. ”

Művészeti képzés a Jókaiban

Ha össze akarnánk foglalni, hogy mit is jelent a dráma a tanításban és a tanulásban, azt mondhatnánk, hogy a dráma az emberi gondolkodás és a megismerés egyfajta eszköze. Nevezhetjük módszernek. Olyan módszer, mely a készségekre épít, feladata a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Ezek a készségfejlesztő játékok aktív részvételt és cselekvést követelnek minden játékostól. Az egész csoport együtt játszik, együtt részese egy alkotó folyamatnak. A tanév végére készülő kis előadásainknak minden csoporttag aktív, alkotó részese. Ez a közös alkotó folyamat, valamint a képesség és készségfejlesztő gyakorlatok elősegítik:

-a kommunikációs képesség fejlődését, a közösségben való aktivitást

-az ön- és emberismeret gazdagodását

– a megfigyelőképesség és képzelőerő fejlődését

-alkotóképesség, önálló rugalmas gondolkodás kialakulását

-összpontosított, megtervezett munkára való szoktatást

-a szabálytartást, helyzetfelismerési és döntési készséget

– a gyermekek mozgásának , beszédének tisztaságát, szép kifejező voltát

– a szereplési bátorságot, hiszen meg kell szoknunk , hogy bizonyos cselekedeteinkben el kell tudnunk viselni a nyilvánosságot.

A drámával nem szerepeket osztunk, sőt még csak nem is leszünk színészek sem rendezők, mindösszesen annyit teszünk, hogy játszunk és a játék apró eszközeivel emeljük ki magunkat a szürke hétköznapokból és a játékon keresztül tanulunk úgy, hogy közben nem vesszük észre a tanulást, mint folyamatot, csak az eredmény. Erősíti a gyermek vállalkozói készségeit,  a csapatban való együttműködés szabályainak elsajátítását és önbizalmat ad. Csupa olyan plusz amire a gyermeknek egész életükben szükségük van.

Iskolánkban a művészeti képzés 2000-ben indult színjátszás tanszakon. A képzés két előkészítő és hat alapfokú évfolyamból áll. Az előképző (1-2. évfolyam) heti 2 órás, az alapfok (3-8. évfolyam) heti 4 órás elfoglaltságot jelent.

A művészeti képzésről a tanulók külön bizonyítványt kapnak.

A képzésben való – önkéntes – részvételért államilag előírt térítési díjat kell fizetni. Ennek összege tanévenként kis mértékben változik. Ha a gyermek más államilag finanszírozott művészeti képzésben is részt vesz (pl. az Egressy Béni Zeneiskolába jár), akkor az egyik művészeti iskolában tandíjat, a másikban pedig térítési díjat kell fizetnie. A drámás gyermekeket az év szinte minden alkalmával foglalkoztatjuk, a különböző előadásokon, megemlékezéseken, versenyeken. Továbbá szép sikerekkel vettünk részt a „Velünk az Isten” Országos Bilbliaismereti Versenyen az elmúlt években, melynek egy részét képezte, hogy a Bibliából vett történeteket állítottunk színpadra. Valamint minden éven részt veszünk a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón és Fesztiválon, melyen már több alkalommal sikerült elhozni a megtisztelő arany minősítést.

A tagozatról minden év végén lehetőségük van 3.osztályos kortól a gyerekeknek drámatáborban részt venni, ami egy egyhetes közös együttlétet, csapatokban történő közös játékot jelent. Ezek mellett minden évet, úgynevezett drámahéttel zárunk. Itt mutatjuk be a tagozaton folyó munka éves eredményeit, melyre jeleneteket, előadásokat készítünk. Valamint ez alatt a hét alatt a nyolcadikosok teljesítik az alapképzés végét jelentő záróvizsgát.

Egyre nagyobb érdeklődéssel fordul a világ , a tudományok, az oktatás, a köznapi ember is, a tehetség, a kreativitás kérdéskörök felé. Fontos az új utak keresése, az alternatívák megtalálása. A kreativitás, az önismeret fejlesztése olyan tudás, melyek segítik majd a gyermekeinket boldogulásukban. A tehetség, a kreativitás valamiféle gondolkodási és viselkedési mód, mely alkalmas, új megoldások, új szemlélet, új világok megtalálására, egy probléma, egy helyzet több oldalról való megvizsgálására. Célunk a kreativitás fejlesztésével, hogy a gyermekekben lappangó tehetség felszínre kerüljön, megmutatkozzon, gyarapodjon, gondolkodásuk rugalmassá váljon. Ahhoz, hogy a tehetség ki tudjon bontakozni, a kreativitás utat találjon, szükséges a megfelelő ingergazdag, elfogadó környezet, egy sajátos attitűd, gondolkodásmód, humorérzék, értelmi, – érzelmi intelligencia, elfogadás, támogatás, a gyermek megkínálása kihívást jelentő tevékenységekkel , feladatokkal. Mai világunkban az egyén leginkább úgy tud boldogulni, ha jó csapatjátékos és kreatív. A művészeti iskolában ez a fő feladatunk, ezt fejleszteni.