Őszi csendesnap a Jókai iskolában

,,Csak Istennél csendesül el a lelkem, tőle kapok segítséget. Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.” (62. zsoltár)

 

  1. október 15-én tartottuk őszi csendesnapunkat iskolánkban. A reggeli áhítat után egy finom mézes reggelit fogyaszthattunk el, ezután énektanulás következett. Felemelő érzés volt hallani, ahogyan a diákok közös éneke megtöltötte iskolánk falait. Egy rövid szünet után előadásra, elcsendesedésre gyűlt össze a népes kiscsapat.

,,Elveszett, de megtaláltatott”- Az elveszett juh példázata által tett bizonyságot iskolalelkészünk, arról, hogy ,, …úgy szerette Isten e világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Az előadás után a Miskolc- Avasi Református Gyülekezet Örömhír Kamaraegyüttese szolgált közöttünk, akik református énekeskönyvi és ifjúsági énekeket énekeltek. Nagy öröm volt számunkra, amikor az ismerős dallamokat a gyermekekkel együtt énekelték. Isten áldása legyen a szolgálatukon.

Végezetül pedig az alsós évfolyamok a Kalamajka Bábszínház előadását tekinthették meg, a felsős évfolyamok pedig ,,elveszett osztályfőnökük” megkeresésére indultak. Végül mindenkit megtaláltak.

Köszönetet kell mondanunk Pásztorné Sipos Katalin tanárnőnek az ének tanításáért, Vitányi Ferenc tanár úrnak, Balla Dominik és Lengyel Hunor 8. évfolyamos tanulóknak, hogy biztosították a technikai hátteret.

Köszönet és hála legyen Istennek az Ő igéjéért, az éneklésért, a szolgálatokért, a sok nevetésért, és azokért az áldásokért, melyeket a mi csendességünkben Tőle kaphattunk.

Isten áldjon meg mindnyájunkat!