Jókais Istentisztelet

Jókai iskolánk első évfolyamos diákjai szolgáltak ma délelőtti istentiszteleteinken.

Az idei esztendőben Jókai iskolánkban Takács Tibornét tüntették ki a dr. Szilágyi István díjjal. Gratulálunk a tanárnőnek eredményes pályafutásáért és köszönjük az iskolában végzett áldozatos munkáját.

Gyülekezetünk vezető lelkipásztorát Almási Ferenc nagytiszteletű urat 40. születésnapja alkalmából. Isten gazdag áldását kérjük a Nagytiszteletű Úr életére, szolgálatára és családjára.