Biztos tudás és erős hit – A Kárpát-medencei református iskolák közös ünnepélyes tanévnyitója

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház és a rimaszombati Református Oktatási Központ adott otthont a Kárpát-medencei református oktatási intézmények 2022/23-as tanévének ünnepélyes megnyitójának Rimaszombatban, a református templomban, 2022. szeptember 17-én, ahol harmincnégy oktatási intézény képviseltette magát. 

Ezen az alkalmon iskolánk is képviseltette magát: Gólya Zoltán igazgató úr, Kilin-Szikszai Andrea iskolalelkész és Varsás Csaba osztályfőnök két diákkal vett részt e felemelő eseményen. Lengyel Hunor 8/A és Ormay András 8/B osztályos tanulók vitték iskolánk zászlóját.

 

A tanévnyitón megtapasztalhattuk az összetartozás fontosságát és az egyházi oktatás létjogosultságát a Kárpát-medencében. Útravalóul Isten igéje Pál apostolnak Timótheushoz írott 2. levelének 1.fejezetéből szólt:

,,Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit éntőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.” (2Timótheus 1,12-14)

Ezen ige adjon útmutatást, hogy bárhol is legyünk feladatunk, hogy a mi Urunktól, Jézustól tanult szeretve nevelés útján járjunk, és vezessük azokat, akik reánk bízattak.

Isten áldja meg a 2022/2023-as tanévünket is!

 

Kilin-Szikszai Andrea

iskolalelkész
igazgatóhelyettes