HÚSVÉTI CSENDESNAP A JÓKAIBAN

Hagyományainkhoz híven idén is, Húsvét hetében – a szünet előtti utolsó napon – tartottuk tavaszi csendesnapunkat. Ahogy az év igei tematikájában is arra a kérdésre keressük a választ, hogy hogyan ismerhetjük meg jobban Jézust, úgy a tanév ezen kiemelt napján szintén erről szóltak a programok.

Reggel a Deszkatemplomban Istentisztelettel kezdtük a csendesnapot, ahol a református nagypénteki és húsvéti énekekkel – orgonakíséret mellett – színesített, vetített-képes Igehirdetés Máté evangéliuma alapján arról szólt, hogy Jézus a kereszten is Isten Fia. Akik (főpapok, farizeusok, nép jelentős része) hitetlenkedve, gúnyolódva, feltételeket szabva – mint annak idején a pusztában, a megkísértés alkalmával a sátán – fordultak Jézus felé, azok nem láthatták Istenségét, aki (százados) viszont végignézte szenvedését, kivégzőiért elmondott imáját, és mindazokat a természeti és természetfeletti eseményeket, amik keresztre feszítését és halálát kísérték, az csak térdre borulva ennyit tudott mondani Jézus keresztjénél: „Bizony Isten Fia volt ez az ember!” Ma is csak az találkozhat Jézussal, mint Isten Fiával, aki nem kétkedve, feltételeket szabva, gúnyolódva fordul felé, hanem aki kész átadni az élete feletti uralmat Neki, és az átélheti nemcsak a feltámadás csodáját, hanem a Vele járás örömét is! A csendesnap szervezése mellett az Igehirdetés szolgálatát Kiss Gyula iskolalelkész végezte, míg az énektanítást és az orgonakíséretet Orosz-Tokár Edina tanárnő vezette.

A lelki táplálék után következett a testi táplálék tízórai formájában, majd az alsósok a Vasárnapi Iskolai Szövetségtől érkezett Tóth Melinda előadását hallgathatták meg, amely játékokkal, énekekkel tette még emlékezetesebbé a húsvéti evangéliumot. A visszajelzések alapján a gyermekeknek nagyon tetszett az előadás.

Ezalatt a felsősök egy nagypéntekről szóló filmrészletet tekintettek meg, amelyhez feladatlap is kapcsolódott. Mind az osztályfőnökök, mind a tanulók arról számoltak be, hogy nagyon lekötötték a figyelmüket a látottak és a hozzájuk kapcsolódó kérdések, valamint az ebből kialakult beszélgetések, amelyek nagypéntek és húsvét üzenetét még közelebb hozták a gyermekekhez.

Rövid szünet után közös dicsőítéssel zártuk a csendesnapunkat az aulában – Orosz-Tokár Edina tanárnő és a kórus vezetésével –, ahol ifjúsági énekek segítettek abban, hogy még jobban megismerjük Jézust, és az Ő értünk véghezvitt váltságművét.

Ezzel a lelki többlettel indulhattunk a testi-lelki felüdülést adó tavaszi szünetre, miközben a csendesnap segített ráhangolódni húsvét ünnepére, amiért külön is hálásak vagyunk a meghalt, de Feltámadott Úr Jézus Krisztusnak!

Kiss Gyula

iskolalelkész