Legyél te is jókais!

Református értéktöbblet Kéttannyelvű oktatás Alapfokú művészeti képzés

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Főigazgatói tájékoztató Gólya Zoltán Áldás, békesség! Kedves Szülők! Kedves leendő Elsősök! Sok szeretettel köszöntök Mindenkit a Jókai Mór Református Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda dolgozói nevében! Nagyon várjuk már, hogy találkozhassunk a leendő Elsősökkel és megmutathassuk nekik intézményünket. Szeretném, ha egy kicsit belelátnának iskolánk életébe, hogy miért érdemes a Miskolci Jókai Iskola tanulójának lenni. Iskolánk a 2001/2002-es tanévtől református iskolaként működik, fenntartónk a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség. Mint református közoktatási intézmény, célunk és feladatunk, hogy tanulóink művelt, jellemes, keresztyén emberekké, az egyetemes emberi értékek tisztelőjévé, a magyar haza és nemzet hűséges és áldozatkész, alkotó polgáraivá váljanak. Református tanulóinkat egyházunk hitvalló tagjaivá, nem református tanulóinkat – vallásuk szabad biztosítása mellett – saját felekezetük és a református egyház értékeinek megbecsülésére neveljük. Vallom, hogy a Tanulóink, a Szüleik és a Tanáraink közös együttműködése során képesek a kitűzött célok elérésére. Tevékenységünk fő célja a készségek föltárása, a tehetség kibontakozásának elősegítése, a szellemi kincskeresés valamint a tanulóink támogatása. Iskolánk többcélú oktatási intézmény. Óvodánk 3-6 éves gyermekek gondozását és nevelését végzi. Az 1-4. évfolyamokon az „egész napos elfoglaltságot biztosító iskolaként” működünk, tantárgycsoportos tanítással, majd az 5-8. évfolyamos tanulóinknak a tanítást követően tanulószobát biztosítunk 16 óráig. Reggel 7 órától 7.30ig, illetve 16 órától 18 óráig tanulói ügyeletet szervezünk. Az iskolai élet mindennapjait színesíti az 18. évfolyamon megvalósuló alapfokú művészetoktatásunk is. Színművészeti, bábművészeti ágon, színjátéktanszakon folyik előkészítő és alapfokú képzés. Az 1. évfolyamtól biztosítjuk tanulóinknak az idegen nyelvek tanulását szakkör keretében. Alapvető célunk az érdeklődés és figyelemfelkeltés, a későbbi tanulmányok megalapozása. Az idegen nyelvek tanítása harmadik osztálytól heti 3, ötödiktől 3, illetve az emelt szinten heti 5 órában történik. Az alsó tagozaton osztálytermekben, felső tagozaton szaktantermekben tanítunk. Iskolánk rendelkezik tornateremmel, rekortán borítású kültéri sportpályával, orvosi szobával, fejlesztőszobával és lelkészi szobával is. Az oktatás - nevelés a 21. század energetikai és digitális igényeinek megfelelően felújított

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda két épületünkben zajlik. IDE kattintva elérhető a 2020 augusztusában befejezett épületfelújítás főbb állomásait bemutató kisfilm. Nagy gondot fordítunk az egészséges és minőségi táplálkozásra, melyet saját konyhánk biztosít. Tanulóinkat olyan biztos alapokkal kívánjuk 8. évfolyam után elengedni, hogy a mai kor igényeinek és elvárásainak megfeleljenek, építkezni tudjanak további tanulmányaik során. Iskolánk rendkívül szerencsés helyzetben van, mert a digitális oktatás tekintetében jó alapokkal tudtunk elindulni, két informatika teremmel rendelkezünk, egyre több okostv-t szerzünk be. Intézményünkben a Microsoft 365 rendszerét használjuk. Ez a program egységes felületként kiválóan vizsgázott és jelenleg is ez a digitális oktatás színtere. A Tanulóink és Szüleik, valamint a Kollégáink közös együttműködésével a lehető legjobb teljesítményt értük el. A kialakult helyzet megerősített bennünket abban, hogy a Jókai -iskola által már korábban kiválasztott „útjelzők” értéket képviselnek és gyakorlati tudást nyújtanak. Leendő elsőseink három irányultság közül tudnak választani: 1. magyar – angol két tanítási nyelv 2. informatika 3. emelt angol Vannak tiszta és vannak vegyes irányultságú osztályaink is a könnyebb átjárhatóság érdekében. Nagy az érdeklődés a Miskolci Református Jókai Iskola iránt, ezért a következő tanévben a tagozatokat tekintve a szülői igényeknek megfelelően maximum három osztály indítását tervezzük. Ezek létszámát a tanulóink érdekében 25-26 főben limitáljuk, hogy a kitűzött céljaink eléréséhez ezáltal is biztosítsuk az optimális körülményeket. Fontosnak tartom, hogy diákjaink szeressenek iskolába járni, ezáltal jobb teljesítmény elérésére legyenek képesek. Ennek érdekében a tanítási órákon kívül egyéb foglalkozásokkal színesítjük a mindennapokat és az ünnepeinket. 2023. szeptemberétől a Csomasz-Tóth Kálmán Református Alapfokú Művészeti Iskola telephelye működik intézményünkben, így a tanulóink, zongora, furulya vagy gitárórákra is járhatnak. A fiúk a Bozsik programban focizhatnak míg az alsó tagozatos lányok röplabda edzésen vehetnek részt. Már első osztálytól lehetőség van néptáncra járni. Bízom benne, hogy tavasszal lesz lehetőségünk a személyes találkozásra! A felmerülő kérdések és a további információk tekintetében kövessék honlapunkat vagy forduljanak hozzánk bizalommal a jokaisuli@jokai-miskolc.edu.hu email címen vagy a +36 (46) 509-683 telefonszámon! Nagy szeretettel várjuk leendő Elsőseinket! Gólya Zoltán főigazgató

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Fenntartói tájékoztató Almási Ferenc lelkipásztor Tisztelt Szülők! Örülünk, hogy megtiszteltek bizalmukkal és érdeklődnek iskolánk iránt. Mindenki a legjobbat akarja a gyermekének és örülünk, ha segíthetünk az Önök csemetéjének oktatásában, nevelésében! Érdemes tudniuk, hogy a Jókai Mór Református Általános Iskola 2001-től működik a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség fenntartásában. A célunk az intézmény működtetésével az, hogy segítséget nyújtsunk a Szülőknek megvalósítani a gyermekük keresztelésekor tett fogadalmukat: „E kisdedet mostantól fogva úgy nevelem és neveltetem, hogy az Atya-Fiú-Szentlélek Istenbe vetett hitéről majd ő maga önként tegyen vallást Isten és a gyülekezet színe előtt”. Érthető tehát, hogy az iskolánkban nagy hangsúlyt kap a keresztyén nevelés. Aki ezzel nem ért egyet, annak javasoljuk, hogy világnézetileg semleges intézményben keressen lehetőséget a gyermeke oktatására. Akik hozzánk hozzák legféltettebb kincsüket, kiváló oktatásban részesülhetnek. Felújított, megnagyobbított, rendkívül korszerű és sokoldalú intézményben kiváló tanárokkal végezzük a gyermekek oktatását, nevelését. Hangsúlyos a nevelés is: keresztyén értékrend szerint, Krisztust, Megváltónkat követve igyekszünk megvalósítani feladatainkat. Jókais Istentisztelet a Deszkatemplomban (2019.)

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Az iskolánkban nincs erőszak, kirekesztés, gyűlölet: ezeket nem tűrjük. Helyette szeretetre, a másik elfogadására, segítésére, a felnőttek, idősek tiszteletére nevelünk Urunk példáját követve. Mivel számunkra létfontosságú ápolni Istennel a kapcsolatot, magától értetődő, hogy minimum havonta egyszer elvárjuk, hogy a gyermek (a legjobb, ha a családjával) részt vesz a maga gyülekezetében istentiszteleten. Egyházközségi fenntartású intézményként szintén logikus, hogy az intézménybe való felvétel elbírálásakor abszolút előnyt élveznek azok a családok, akik aktív (azaz templomunkba rendszeresen járó) tagjai gyülekezetünknek. Őket követik más református gyülekezethez aktívan kötődők, aztán pedig a lazán egyházi kapcsolatot ápolók (bármely keresztyén felekezetből). Bízva a sikeres felvételben, a közös cél megvalósításában, hogy gyermekük biztonságos, egészséges körülmények között keresztyén nevelésben és minőségi oktatásban részesül intézményünkben, békés adventi készülődést, áldott karácsonyt és kegyelemben gazdag új esztendőt kívánok Mindnyájuknak! A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Presbitériuma nevében Almási Ferenc lelkipásztor

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda A református kéttannyelvű Jókai Minyó Ákosné munkaközösségvezető Horváth Lászlóné mesterpedagógus A miskolci Jókai Mór Református Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában a két tanítási nyelvű képzés nagyon népszerű. Az iskola viszonylag fiatal, bár története fordulatokban gazdag. 1984-ben épült 44. sz. Általános Iskolaként, amely 17 évig működött önkormányzati iskolaként. 2001 őszétől Jókai Mór Református Általános Iskolává vált, melynek fenntartásáról attól kezdve – és napjainkban is – a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség gondoskodik. 2014. szeptember 1-je újabb fordulópontot jelentett iskolánk történelmében: magyar – angol két tanítási nyelvű képzést is nyújtó intézménnyé alakultunk. Már nyolc miskolci általános iskolában folyt ilyen típusú oktatás, amikor nálunk is beindult ez a képzési forma. Azonban, elsőként mi kínálhattunk a kéttanos képzés mellett keresztyén nevelési értékeket is. A Pedagógiai Programunkban megfogalmazott és az iskolai címerünkben is szereplő mottónk szerint „… a mi belső emberünk napról-napra megújul” (2Kor. 4,16), melynek az új nevelési-oktatási formánkkal is igyekszünk eleget tenni. Istennek hála, tanulóink testi, lelki, szellemi és idegennyelvi fejlődéséhez minden lehetőség egyaránt adott itt, a kéttannyelvű, református Jókaiban, amelynek különleges értékét évről évre egyre több szülő ismeri fel. A kéttanos képzés kiépülésének folyamata a 2021/22. tanév végén fejeződött be. A 2014-ben elvetett kéttannyelvű képzés mustármagja – Istennek hála – szépen fejlődik és virágzásnak indult. Angolra hangolva

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Kéttanos alsósaink angol nyelvű tanóráinak száma heti tíz óra. Ebből heti öt óra angolóra, melyből négyet magyar anyanyelvű angoltanár, egyet pedig anyanyelvi (idegen ajkú) lektor tart. A készségtárgyak közül a rajz (heti 1+1 óra), az ének (heti 1+1 óra) és a testnevelés (heti 3+2 óra) oktatása célnyelven (angolul), és anyanyelven is zajlik, a zárójelben meghatározott bontásban. Felsőben, a kéttanos osztályainknak szintén heti tíz angolnyelvi tanórája van. Heti öt tanóra angolóra 4+1 bontásban, melyből egy órát az anyanyelvi lektor tart. Ezek mellett célnyelven tanítjuk minden felsős, kéttanos osztályban a következő tantárgyakat: célnyelvi civilizáció (heti 1 órában) és történelem (heti 2 órában). Ötödik és hatodik évfolyamon a természettudomány tantárgy földrajz részét (heti 1+1 órában), majd hetedik és nyolcadik évfolyamon a földrajz tantárgyat (heti 1+1 órában) tanítjuk célnyelven, és magyar nyelven is, a megjelölt bontásban. Az angol szakos kollégák kiemelkedő munkáját, az iskolánkban folyó angol nyelvi oktatás színvonalát híven tükrözik a honlapunkon szereplő, több évre visszamenően is kikereshető eredményeink, beszámolóink. A két tanítási nyelvű oktatás az Oktatási Hivatal előírás szerinti célja, hogy a kéttanos tanulóink nyelvi tudása hatodik osztály végére elérje a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti A2-es szintet, míg nyolcadik osztály végére a KER szerinti B1-es nyelvtudási szintet. (A nem kéttanos tanulóinkat nyolcadik osztály végére KER szerinti A2-es nyelvi szintre kell juttatnunk.) A két tanítási nyelvű oktatásban szerzett tapasztalatok azonban azt is bizonyítják, hogy a legkiválóbb tanulók nyolcadik osztály végére elérhetik a KER szerinti B2 nyelvi szintet, azaz szorgalmas tanulással sikeresek lehetnek a B2-es, középfokú C típusú (írásbeli+ szóbeli) nyelvvizsga követelményeinek teljesítésében. Reméljük, hogy a majdani nyolcadikosaink közül egyre többen válnak középfokú nyelvvizsgabizonyítvány büszke tulajdonosaivá! Eddigi sikereinkért Istené a dicsőség! Angolra hangolva

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Emelt szintű angol oktatás intézményünkben Kurys-Tátrai Éva alsó tagozat munkaközösségvezető Iskolánkban minden diák tanul angolul. A tanulási folyamat többlépcsős. Jelenleg első-másodikban az angol szakkör formájában van az órarendbe beépítve. Ezekben az évfolyamokban különösen fontosnak tartjuk az alapkészségek elsajátítását, az iskolába való beilleszkedést, a tanulási motiváció fenntartását, az anyanyelvi oktatást. Az idegen nyelvet játékosan, az angolt megszerettetve tartják a pedagógusok a foglalkozásokat. Harmadik és negyedik osztályban heti 3 nyelvi órájuk van a gyerekeknek. Ötödiktől heti 5 óra (4+1) bontásban. Jelenleg vannak osztályok, ahol angol nyelvű lektor oktat, fejleszti a nyelvi kompetenciákat egy órában. Személyi és tárgyi feltételeink is adottak, hogy az életkori sajátosságokat, a gyerekek terhelhetőségét és korunk igényeit figyelembe véve színvonalas angol oktatás folyjon ezekben az osztályokban. SZEMÉLYI FELTÉTELEK: • Szakos ellátottság • Csoportbontás • Anyanyelvi lektor TÁRGYI FELTÉTETLEK: • Nyelvi kisterem • Audiovizuális anyagok • Nyelvi informatika terem Az oktatás célja, hogy a gyerekek megszeretve az angol nyelvet érthetően és praktikusan tanulják, hogy majd az iskolából kikerülve használható tudássá váljon.

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Alapfokú művészetoktatás iskolánkban Nagy Andrea Művészeti képzés a Jókaiban színjáték tanszak „A drámajátékok az emberépítést célozzák meg.” Ha össze akarnánk foglalni, hogy mit is jelent a dráma a tanításban és a tanulásban, azt mondhatnánk, hogy a dráma az emberi gondolkodás és a megismerés egyfajta eszköze. Nevezhetjük módszernek. Olyan módszer, mely a készségekre épít, feladata a személyiségformálás, a kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, a közlés megkönnyítése. Ezek a készségfejlesztő játékok aktív részvételt és cselekvést követelnek minden játékostól. Az egész csoport együtt játszik, együtt részese egy alkotó folyamatnak. A tanév végére készülő kis előadásainknak minden csoporttag aktív, alkotó részese. Ez a közös alkotó folyamat, valamint a képesség és készségfejlesztő gyakorlatok elősegítik: -a kommunikációs képesség fejlődését, a közösségben való aktivitást, -az ön- és emberismeret gazdagodását, - a megfigyelőképesség és képzelőerő fejlődését, -alkotóképesség, önálló rugalmas gondolkodás kialakulását, -összpontosított, megtervezett munkára való szoktatást, -a szabálytartást, helyzetfelismerési és döntési készséget, - a gyermekek mozgásának, beszédének tisztaságát, szép kifejező voltát, - a szereplési bátorságot, hiszen meg kell szoknunk, hogy bizonyos cselekedeteinkben el kell tudnunk viselni a nyilvánosságot. A drámával nem szerepeket osztunk, sőt még csak nem is leszünk színészek sem rendezők, mindösszesen annyit teszünk, hogy játszunk és a játék apró eszközeivel emeljük ki magunkat a szürke hétköznapokból és a játékon keresztül tanulunk úgy, hogy közben nem vesszük észre a tanulást, mint folyamatot, csak az eredmény. Erősíti a gyermek vállalkozói készségeit, a csapatban való

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda együttműködés szabályainak elsajátítását és önbizalmat ad. Csupa olyan plusz amire a gyermeknek egész életükben szükségük van. Iskolánkban a művészeti képzés 2000-ben indult színjátszás tanszakon. A képzés két előkészítő és hat alapfokú évfolyamból áll. Az előképző (1-2. évfolyam) heti 2 órás, az alapfok (3-8. évfolyam) heti 4 órás elfoglaltságot jelent. A művészeti képzésről a tanulók külön bizonyítványt kapnak. A képzésben való - önkéntes - részvételért államilag előírt térítési díjat kell fizetni. Ennek összege tanévenként kis mértékben változik. Ha a gyermek más államilag finanszírozott művészeti képzésben is részt vesz (pl. az Egressy Béni Zeneiskolába jár), akkor az egyik művészeti iskolában tandíjat, a másikban pedig térítési díjat kell fizetnie. A drámás gyermekeket az év szinte minden alkalmával foglalkoztatjuk, a különböző előadásokon, megemlékezéseken, versenyeken. Továbbá szép sikerekkel vettünk részt a „Velünk az Isten” Országos Bibliaismereti Versenyen az elmúlt években, melynek egy részét képezte, hogy a Bibliából vett történeteket állítottunk színpadra. Valamint minden éven részt veszünk a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozón és Fesztiválon, melyen már több alkalommal sikerült elhozni a megtisztelő arany minősítést. A tagozatról minden év végén lehetőségük van 3.osztályos kortól a gyerekeknek drámatáborban részt venni, ami egy egyhetes közös együttlétet, csapatokban történő közös játékot jelent. Ezek mellett minden évet, úgynevezett drámahéttel zárunk. Itt mutatjuk be a tagozaton folyó munka éves eredményeit, melyre jeleneteket, előadásokat készítünk. Valamint ez alatt a hét alatt a nyolcadikosok teljesítik az alapképzés végét jelentő záróvizsgát. Célunk a kreativitás fejlesztésével, hogy a gyermekekben lappangó tehetség felszínre kerüljön, megmutatkozzon, gyarapodjon, gondolkodásuk rugalmassá váljon. Ahhoz, hogy a tehetség ki tudjon bontakozni, a kreativitás utat találjon, szükséges a megfelelő ingergazdag, elfogadó környezet, egy sajátos attitűd, gondolkodásmód, humorérzék, értelmi intelligencia, érzelmi intelligencia, elfogadás, támogatás, a gyermek megkínálása kihívást jelentő tevékenységekkel, feladatokkal. Mai világunkban az egyén leginkább úgy tud boldogulni, ha jó csapatjátékos és kreatív. A művészeti iskolában ez a fő feladatunk, ezt fejleszteni.

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Informatika, robotika oktatás Egerer Zsuzsanna alsó tagozat munkaközösségvezető Társadalmi elvárás az, hogy egyre nagyobb szükség van a digitális műveltségre! Célunk: a diákok éljenek az IKT adta lehetőségekkel, oly módon, hogy azok megerősítsék és támogassák a tanulási folyamatukat. Kiemelt fejlesztési területek • logikus gondolkodás, kreativitás • térlátás • algoritmikus gondolkodás • tudatos számítógép- és internet- használat, netikett (közösségi oldalak, megosztás) • együtt dolgozás képessége • alkalmazói ismeretek… Informatikai eszközök Minden gyermek számára biztosítani tudjuk a számítógép használatot Alapozó időszak 1-2. évfolyam (játékosság) • Táblajátékok • Comenius Logo, Lapoda Mese • Rajzolóprogramok • Tantárgyakat segítő oktató programok • A +1 óra – ROBOTIKA ALAPJAI (Bee Bot) Bee bot robot programozása

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Előkészítő időszak 3-4. évfolyam • Programozás Comenius Logo nyelven • Rajzoló- és animáció- készítő programok • Szövegszerkesztési és prezentációkészítési alapismeretek • Hasznos web – oldalak, felelős nethasználat • Tanulást segítő online tartalmak, játékok Alkalmazói időszak 5-8. évfolyam Algoritmikus, problémamegoldó gondolkodás tovább fejlesztése • ComeniusLogo • ImagineLogo • Scratch • Word, Powerpoint,Excel • Lego robotika Abban szeretnénk segíteni a gyermekeket, hogy a digitális világ eszközeit kritikusan, felelősen tudják használni. Iskolánk felső tagozatos robotika csapata 2020

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Számomra a „Jókai” a legjobb iskola! Pallay Kincső iskolánk 2022-ben elballagott tanulója Miért gondolom így? Elsős korom óta felkészít mindenre. Amikor elkezdtem, megmutatta, hogyan legyek okos, nagy diák. A tanárok segítőkészek, mindig a jó útra terelnek. Megtanítottak olvasni, írni, számolni. Sokat köszönhetek nekik! A közösség békés. Az osztályok, osztálytársak jóban-rosszban támogatják egymást. Együtt nevetünk, mosolygunk. Biztatunk titeket, hogy gyertek, próbáljátok ki az iskolánkat! Reméljük, élvezettel teli élményeitek lesznek! Áldás, békesség! Miért szeretek „jókais” lenni? Csontos Dominik iskolánk 2022-ben elballagott tanulója Mikor mi választottuk ezt az iskolát, akkor nagyon sok jót hallottunk róla. Többféle tagozat közül lehetett választani. Én a drámát választottam, amit most is nagyon kedvelek. Emellett a túraszakkör is élménydús programokat kínál. Azért szeretek ide járni, mert kedvesek a tanárok és megfelelően felkészítenek a továbbtanulásra. Nemcsak kívülről és belülről szép az épület, de megfelelően felszerelt is. Az órákon gyakran használunk interaktív táblát. Akik szeretnek olvasni, azoknak lehetőségük van a könyvtárat használni. Az ebédlőben finom ételeket kóstolhatunk minden nap. Amióta ebbe az iskolába járok, sok gyerekkel ismerkedtem meg. Jó kis osztályközösségünk van! Az iskola különböző nyári táborokat is szervez a diákoknak! Minden leendő diáknak csak ajánlani tudom iskolánkat!

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Miért jó a Jókai? Kenyeres Gréta Iskolánk 2023-ban ballagott tanulója Mi itt a Jókai Mór Református Általános Iskolában igyekszünk minél komolyabban venni a keresztyén értékeket. Amiben tudunk, segítünk egymásnak. Ebben az iskolában sokféle versenyzési lehetőség is van. Iskolai szinten és országosan is rengeteg vetélkedőben lehet itt részt venni. Általában sokféle sportbajnokságot is tartunk az osztályok között. Minden évben van néhány nap, Jókai-napok címmel, ahol sok érdekes foglalkozás kerül megrendezésre, ekkor Jókairól sok érdekes dolgot megtudhatunk. Nyolcadikban Tardonára is elmentünk, ahol iskolánk névadója bujdosott. Érdekes lehet még a vers- és prózamondó verseny is, amin tavasszal szoktunk részt venni. Az iskolai év utolsó hetében, júniusban minden nap valami különleges rendezvény van. Például sport nap, kirándulások, és a DÖK-nap (= Diákönkormányzati). Ekkor mindenféle játékot hoznak hozzánk, és nagyon jól szórakozunk az ugráló várban, az óriáscsúszdán, a rodeóban. Mindezeken túl törekszünk arra, hogy az itteni gyerekek közössége minél jobb, összetartóbb legyen. Én nagyon szerettem ide járni. Mit is jelent jókaisnak lenni? Harsányi Milán iskolánk volt tanulója Mit is jelent jókaisnak lenni? Ez egy olyanfajta életérzés, amelyet nagyon ritkán lehet megtapasztalni. Egy kapcsolat, kötődés. Mikor tudod azt, hogy bármi történhet, sosem vagy egyedül. Mindig van egy segítő jobb a bajban, ami hihetetlen biztonságot ad az élet minden területén. Tulajdonképpen egy második családot kapunk itt az évek alatt, amely végigkísér az egész életen. Jókaisnak lenni büszkeség, megtiszteltetés és ajándék! Én ezeket mind megtapasztaltam az itt eltöltött 8 év alatt. Kívánom, hogy minden leendő jókais hasonló élményeket gyűjtsön, és tapasztalja meg milyen egy igazán elfogadó közösséghez tartozni.

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Milyen volt „jókais” diáknak lenni? Kiss Jázmin iskolánk 2020-ban elballagott tanulója Kiss Jázmin Eszter vagyok, elsős koromtól egészen a nyolcadikos ballagásomig a Jókai diákja voltam. Ha valaki megkérdezné tőlem, miért szerettem idejárni, elég hosszú listát lenne kénytelen végighallgatni. Azonban semmi pánik, most csak röviden foglalom össze. A legfontosabb tényező egy iskola életében az, hogy mennyi tudást ad a tanulóinak, milyen ismeretekkel tudja őket gazdagítani. Visszagondolva az iskola értékeit, számomra is ez volt a legmeghatározóbb. A 8 év alatt végig lelkes, csupaszív tanárok magyarázták el a tananyagot, ami, bár akkor kiskamaszként nem tűnt fel, de nagyon jó alapokat adott. Gimnazistaként a tananyag nagy százaléka az általános iskolában megszerzett tudásra épül, és jó alapokkal sokkal könnyebb a tanulás. Persze az élet nem csak lexikális ismeretek megszerzéséből áll, fontosak az élmények, hobbik, a jó közösség. A Jókaiban nagyon szerettem azt, hogy ezt a sok-sok tényezőt egyensúlyban tartotta. Amellett, hogy rengeteget tanultam, versenyekre jártam – ezek között szerepelnek olyan országos versenyek is, amelyek életre szóló élmények maradnak, és felejthetetlenek – számos szakkör, iskolai programra résztvevője voltam. Alsós koromban lelkesen néptáncoltam és énekeltem az énekkarban: ezen tevékenységek nem tűntek el az életemből, ma is járok néptáncórákra, éneklek kórusban. A jókais élmények erős hatással voltak rám, illetve még mindig vannak, hiszen hobbiként tekintek rájuk. Végül még pár gondolatot szeretnék megosztani néhány kedves élményemmel kapcsolatban, csak vázlatszerűen… Soha nem felejtem el az alsós éveim vidám, bolhapiacos Juniálisait, a diákönkormányzati napokat, vagy az ikonikus Jókai-napokat. Mélyen belém ivódtak a csendesnapok, hangulatos iskolai műsorok, az iskolagyűlések, amiken szinte már felnőttnek éreztem magam a sok információtól… Nehéz összegezni ezt a sok gondolatot. Talán csak annyi a konklúzió, hogy a Jókai elindított az életben a tudással, élményekkel, barátokkal, tanárokkal, sok verejtékkel, örömkönnyel és nevetéssel. És több nem is kell…

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda „… a mi belső emberünk napról-napra megújul” (2Kor. 4,16) Tardonáról Örvény-kőig túrázott a Jókai iskola Napközis nyári tábor

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=