Legyél te is jókais!

Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda A felmenő rendszerű kiépülés miatt, a kéttanos osztályaink száma fokozatosan növekszik, a kéttanos képzés kiépülésének folyamata a 2021/22. tanév végén fejeződik majd be . A 2014-ben elvetett kéttannyelvű képzés mustármagja – Istennek hála – szépen fejlődik és virágzásnak indult. Kéttanos alsósaink angol nyelvű tanóráinak száma heti tíz óra. Ebből heti öt óra angolóra, melyből négyet magyar anyanyelvű angoltanár, egyet pedig a nyanyelvi (idegen ajkú) lektor tart. A készségtárgyak közül a rajz (heti 1+1 óra), az ének (heti 1+1 óra) és a testnevelés (heti 3+2 óra) oktatása célnyelven (angolul), és anyanyelven is zajlik, a zárójelben meghatározott bontásban. Felsőben, a kéttanos osztályainknak szintén heti tíz angolnyelvi tanórája van. Heti öt tanóra angolóra 4+1 bontásban, melyből egy órát a z anyanyelvi lektor tart. Ezek mellett célnyelven tanítjuk minden felsős , kéttanos osztályban a következő tantárgyakat: célnyelvi civilizáció (heti 1 órában) és történelem (heti 2+1 órában). Ötödik és hatodik évfolyamon a természetismeret tantárgy földrajz részét (heti 1+1 órában), majd hetedik és nyolcadik évfolyamon a földrajz tantárgyat (heti 1+1 órában) tanítjuk célnyelven, és magyar nyelven is, a megjelölt bontásban.Az angol szakos kollégák kiemelkedő munkáját, az iskolánkban folyó angol nyelvi oktatás színvonalát híven tükrözik a honlapunkon szereplő , t öbb évre visszamenően is kikereshető eredményeink, beszámolóink. A két tanítási nyelvű oktatás – OH (Oktatási Hivatal) előírás szerinti – célja, hogy a kéttanos tanulóink nyelvi tudása hatodik osztály végére elérje a KER (Közös Európai Referenciakeret) szerinti A2-es szintet, míg nyolcadik osztály végére a KER szerinti B1-es nyelvtudási szintet. (A nem kéttanos tanulóinkat nyolcadik osztály végére KER szerinti A2-es nyelvi szintre kell juttatnunk.) A két tanítási nyelvű oktatásban szerzett tapasztalatok azonban azt is bizonyítják, hogy a legkiválóbb tanulók nyolcadik osztály végére elérhetik a KER szerinti B2 nyelvi szintet, azaz szorgalmas tanulással sikeresek lehetnek a B2-es, középfokú C típusú (írásbeli+ szóbeli) nyelvvizsga követelményeinek teljesítésében. Reméljük, hogy a majdani nyolcadikosaink közül egyre többen válnak B2-C típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány büszke tulajdonosaivá! Eddigi sikereinkért Istené a dicsőség! Angolra hangolva

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIzNzg=