KÖSZÖNTŐ

„… a mi belső emberünk napról-napra újul.” (2Kor.4,16)

 
Iskolánk címerébe ezt az Igét választották 2001-ben az alapító Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség felelős vezetői, ami ma is kötelez bennünket, hogy a korszellemnek ellentmondva, azzal is foglalkozzunk, ami nem látványos ugyan, de mindennél fontosabb színtere életünknek: a belső emberrel. A belső ember mostanában igen elhanyagolt, mintha csak a külső lenne érdemes a törődésre. Általában díszlet- és homlokzatépítés folyik a szívszerinti élet helyett. Az egyházi iskola azonban arra is vállalkozik, amikor beszáll a közoktatás nagy versenyébe, hogy ellene dolgozik ennek az aránytalanságnak. Élesztgeti, táplálja, tisztogatja azt a titkos műhelyt, amit belső embernek hív az Ige, hiszen onnan indul ki minden élet. Minden, ami aztán kívül is meglátszik majd.
 
Ezt a feladatát, a hitben nevelés feladatát iskolánk a Jókai Mór Református Általános Iskola sem emberektől vette, következésképpen nem is értelmezheti magát csupán az éppen aktuális oktatáspolitikai lózungok mentén. Munkájának mindig van, mindig lesz egy ember feletti dimenziója is, ami eligazítja az aktuális trendek folyton változó erővonalai között. Iskolánk igényt tart erre a „felső vezetésre”, mert meggyőződése, hogy életformáló erő munkálkodik az evangéliumi nevelésben.
 
Ennek alapján tartjuk fontosnak az erkölcsi nevelés (1), ami csak a szeretet és a fegyelem kettősségén és jó arányán alapozhatja meg egy teherbíró, tetteiért felelősséget vállalni tudó, lelkiismerettel is rendelkező felnövekvő nemzedék jövőjét. De nemcsak az erkölcsi gátak szilárd keretét akarjuk megerősíteni a gyermekekben. Jézus Krisztus sem állt meg itt. Erkölcsi gátak vég nélküli magasítása helyett a „folyó” vízminőségét változtatta meg. Nem a régi természetet igyekezett féken tartani, hanem új szívet kínált. Nos, ennek a Krisztusban elnyerhető új életnek(2), az újjászületésnek a lehetőségét is szeretnénk felmutatni diákjaink előtt, hiszen ezen az örök életük múlik.
 
Ami pedig a földi életre való felkészítést illeti, abban névadónk Jókai Mór jelöli ki az utat. Elsősorban a magyar nyelv, irodalom és kultúra (3) ápolására, megbecsülésére hív. Regényeinek szellemisége, karaktereinek egyértelműsége, hazaszeretete példa számunkra és üzenet egy olyan korból, melyben a magyar honpolgárok tudták, hogy az ország sorsának jobbra fordulása csak és kizárólag összefogás, egyetértés útján valósulhat meg. A másik fontos szegmense az itt folyó pedagógiai munkának az idegen nyelvek tanítása (4). Az egyre globalizálódó külső környezetbe kilépve, diákjaink eszköztárának nélkülözhetetlen darabja lesz az idegen nyelvek ismerete. Ugyanilyen fontos alapfelszereltségnek tartjuk az informatikai (5) jártasságot. De az ismeretek, tantárgyak világának minden általános iskolához rendelt területén igyekszünk korszerű, a mai kihívásoknak megfelelő, versenyképes tudást adni.
 
Pedagógiai Programunk a törvényi előírások mentén, és iskolánk partnereinek igényeit figyelembe véve tervez. Mindenekelőtt a gyermekek igényeihez igazodik, különös figyelmet fordítva a fejlesztés és a tehetséggondozás (6) feladatára. Diákjaink színvonalas és hatékony neveléséhez-oktatásához mindenek előtt felnőttekre (7) van szükség, akik szilárd értékrenddel rendelkeznek és természetes, hiteles módon példaképei, felelős mentorai a rájuk bízottaknak.
Kis Klára
igazgató