Dráma

A művészeti képzés 2000–ben indult iskolánkban, színjátszás tanszakon. A képzés két előkészítő és hat alapfokú évfolyamból áll. Az előképző (1-2. évfolyam) heti 2, az alapfok (3-8. évfolyam) heti 4 órás foglalkozásain meghatározott követelmények teljesítésével a tanulók képességeit és tehetségét fejlesztjük. A tantárgyi rendszer alapját a drámajáték adja, ami kiegészül beszédgyakorlatok, mozgásgyakorlatok, vers– és prózamondással tárgyakkal.

Fő feladatunk, hogy közelebb vigyük a gyermekeket a színház csodálatos világához és mindezt játékos és szerethető formában valósítsuk meg közösen, együttműködve. Hiszen a világot csak úgy érdemes élni, ha mindezt boldogan tesszük és nem zárjuk ki belőle a szépséget. A játék ilyen dolog. Kipróbálhatjuk, mit jelent más ember szemével látni a világot, megérinteni valamit, amit korábban nem tettünk. Érezni a világ lüktetését. Adrenalint kölcsönözni egy tett, egy szó, egy mondat után és meghajolni a közönség és önmagunk előtt.

Nem szerepeket osztunk, sőt még csak nem is leszünk színészek sem rendezők, mindösszesen annyit teszünk, hogy játszunk és a játék apró eszközeivel emeljük ki magunkat a szürke hétköznapokból.

A játék által fejlesztjük a kommunikációs készséget, a kreativitást, az önállóságot, a problémamegoldást, a toleranciát, az empátiát és a művészetek iránti érdeklődést. Történeteken keresztül formáljuk magunkat és egymást.

Mi az, amiben a gyermekeknek részük lehet?

  • ismerjék fel, hogy ők maguk is alakítói lehetnek az őket körülvevő világnak – váljanak képessé arra, hogy mások problémáival is azonosulni tudjanak; cselekvő, aktív részvételen keresztül tanuljanak a társadalmi felelősségvállalásról
  • a fiktív történetekben a dráma szereplőinek értékrendjét (ezen keresztül az őket körülvevőknek az értékrendjét is) vizsgálják, melynek hosszú távú kihatása a saját értékrendjük formálása
  • egyes helyzetekre, eseményekre különböző nézőpontokból tekinthessenek
  • azok is lehetőséget kapjanak a véleményük megfogalmazására, akiknek a hétköznapi helyzetekben ez nehézséget okoz
  • közösségi gondolkodás, párbeszéd formáinak gyakorlása (ide tartozik mások véleményének meghallgatása, vélemények, szavak értelmezése, gondolatok rendszerezése)
  • a színházi előadás kínáljon olyan értékes képeket, pillanatokat, amelyek maradandó élményt nyújtanak
  • a játék kínáljon teret a résztvevőknek a központi fogalommal kapcsolatos saját kérdéseik, problémáik behozatalára, azok is válhassanak közös vizsgálódás tárgyává
  • színházi kifejezési formákban, valamint a társművészetek eszközeinek használatában való fejlődés – az érzések, gondolatok, vélemények művészi interpretálása nem öncélú művészetként, hanem a problémakör mélyebb megértése érdekében történik.

Mindezen célok eléréséből az egyes korosztályok az életkori sajátosságoknak megfelelően veszik ki részüket. Az évek során számtalan egyéni és közös fellépés, szereplés, versenyeredmény bizonyítja az itt folyó munka színvonalát. Tanulóink a Kazinczy Szépkiejtési Versenyen, a nyíregyházi "Csodát virágzik a jelen" versenyen vers-és prózamondásból, olvasási és bibliai történetmondó versenyeken értek el szép eredményeket. Csoportjaink minden évben részt vesznek a Weöres Sándor Megyei Színjátszó Fesztiválon, ahol bronz, ezüst vagy arany minősítéssel értékelték előadásaikat. Az iskolai rendezvények, állami, egyházi, családi és nemzeti ünnepeink szereplői egyaránt a drámások közül kerülnek ki.