Untitled Document

A Megváltó megváltoztat!

Hogyan változott meg Péter élete a Jézussal való találkozás hatására? VIII. rész
János 21: 15-17.

ARANYMONDÁS 

 „Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet;
térj én hozzám, mert megváltottalak!”
Ézsaiás 44:22.

Életünk folyamán sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor megmérettetünk. Ilyenkor próbára tétetik tudásunk, testi erőnk, a kitartásunk. Ilyen megmérettetés a ma kezdődő érettségi, vagy a május 21-i, hetedikes vizsgahét iskolánkban.
Azonban az élet nagy vizsgája csak ezen számonkérések után kezdődik igazán. Egy tanítási nap végén, a nyári szünetben, vagy az iskolai tanulmányaitok végső befejeztével, minden nap vizsgáztok becsületből, hűségből, kitartásból, hitből, szeretetből, türelemből… Az igazi „vizsga” csak a vizsga után indul, ahogy az igazi Istentisztelet is a templomból kilépve kezdődik. A fő kérdés mindig az, hogy mit valósítasz meg abból, amit hallottál, tanultál?
Mai bibliai történetünk is arról szól, hogy az Úr Jézus rendszeresen megvizsgál, vagy ha úgy tetszik, vizsgáztat bennünket. Ennek azonban nem a tárgyi tudás felmérése a célja. Jézus a vizsgáztatásunkkal szembesíteni akar bennünket azzal, hogy mi is van bennünk, hogyan is viszonyulunk Hozzá? Másrészt az Úr ezekkel a megmérettetésekkel helyre is akar állítani bennünket, és fel akar készíteni a ránk váró feladatokra. Jézus nemcsak vizsgáztat, de meg is vizsgál minket. Azonban nemcsak a diagnózist állapítja meg, hanem meggyógyítja és bekötözi tanítványai sebeit. Ez történik Jézus és Péter utolsó beszélgetésének alkalmával is.
A kiemelt bibliai történet előtt Pétert és társait újra a galileai tengernél látjuk. Újra halásznak, mint a Jézussal való első találkozás előtt. És újra csak nem fognak semmit. Miért? Mert Péter nincs a helyén. Jézus nem egyszerűen halásznak, hanem emberhalásznak hívta el őt! Lám, Péter mégsem ezt a hivatást gyakorolja. Ezért nincs is áldás a munkáján. Így van ez a mi életünkben is. Ha nem azt tesszük, amit az Úr Jézus mond, akkor üres marad a hálónk. Nem fogunk sem örömöt, sem szeretetet, sem békességet.
Péter azt gondolja, hogy noha Jézus feltámadt, ez nem jelenti azt, bármi is meg kell változzon. Azonban lehetetlen az, hogy aki találkozik a Feltámadottal, annak ne változzon meg az élete. Mert a Megváltó megváltoztat!
Jézus megjelenve a tengerparton ráébreszti tanítványát, hogy nincs a helyén. Újra megtapasztalhatja ugyan Péter a csodálatos halfogást, de utána a János 21:15-17-ben leírt különös beszélgetés következik.
Elhangzik a kérdés: „Péter, jobban szeretsz-e engem ezeknél?” A hétköznapi életünkben azt kell látnunk, hogy ezt a kérdést újra és újra nekünk szegezi Jézus. A kísértéseink alkalmával ugyanis a sátán, mintegy kirakodó vásáron mindig kiterjeszti portékáit; látszólag minden csillog-villog. Miközben elsétálunk ezen kísértés-kirakatok előtt, az Úr Jézus mellettünk állva megkérdezi: Jobban szeretsz-e engem ezeknél? A tetteink pedig elárulják, hogy milyen válasz rejlik a szívünk mélyén…
Jézus azért kérdezi meg Pétertől háromszor, hogy szereti-e, mert Péter Nagycsütörtök éjjelén háromszor tagadta meg Urát. Itt Mestere, lehetőséget ad neki arra, hogy nyilvánosan vallja meg iránta való szeretetét. Ezzel rehabilitálva, helyreállítva Pétert. Bocsánatát azzal is garantálja, hogy új küldetést bíz tanítványára. Ezzel azonban képletesen is elszakítja régi életétől. Halász helyett ugyanis, pásztor kell legyen Péterből. Mégpedig a Főpásztor azzal bízza meg tanítványát, hogy a juhait Hozzá vezesse, táplálja, őrizze.
Vajon miért kérdezi Jézus Pétertől újra és újra ugyanazt? Mert amíg valaki nem tanulja meg a leckét, vagy megbukik a vizsgán, akkor a jó tanár addig kérdezi a tanulót, amíg az meg nem tanulja a tananyagot. Péter Nagycsütörtök éjjelén csúfosan megbukott a „Jézus szeretete” nevű tantárgyból. Az Úr ezért kérdezi, ismételteti vele a „tananyagot”. Isten addig nekünk sem fog új vezetést, új kijelentést adni, amíg azt, amit eddig mondott meg nem valósítjuk!
Azért kell tehát törekednünk Jézus jobb megismerésére, hogy tudjuk Őt jobban szeretni, tudjunk benne gyönyörködni, és így tudjunk megállni a kísértések óráiban. Ahogy Pétert, úgy minket is kész Urunk helyreállítani, és küldetéssel megbízni. Nekünk csak Hozzá kell térnünk, és engednünk kell Neki, hogy teljes és boldog életet élhessünk. 


Ámen