Untitled Document

A Megváltó megváltoztat!

Hogyan változott meg egy démon által megszállott ember élete a Jézussal való találkozás hatására?
Márk 5:1-21.

ARANYMONDÁS

 „Jézus nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké, és földalattiaké…”
/Filippi 2:12.

Mindnyájan elgondolkodtunk már azon, hogy milyen jó is lenne különleges képességekkel rendelkezni. Könnyebben menne az edzés, jobban menne a tanulás. Ezért is szeretjük a szuperhősökről szóló filmeket, mert szeretnénk hozzájuk hasonlítani, az ő különleges képességeiket birtokolni.
Mai történetünk szereplője is egy olyan ember, aki különleges képességekre tett szert. Azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi módon jutott ezekhez a képességekhez, milyen áron, mi volt ezek hatása az életére, és a Jézussal való találkozás hogyan változtatta meg az életét. Azt a jól ismert szempontrendszert fogjuk alkalmazni, ami a reklámokban is előkerül: ELŐTTE – UTÁNA:
A Márk 5:1-21-ben egy démonilag megszállott ember Jézus által történő megszabadításáról olvashatunk. Milyen különleges képessége is volt ennek az embernek? Szuper erőt kapott az őt megszálló légiónyi démontól. Még bilincsekkel és vasláncokkal sem tudták megkötözni, mert mindegyiket szétszaggatta. Amikor alkut kötött a sátánnal, hogy elnyerje szuper erejét, nyilván az ördög nem kötötte orrára a „mellékhatásokat”: a társadalomból való kirekesztettség, magány, sírboltokban lakás és céltalan kószálás, önpusztítás – kövekkel vagdosta magát.
Jézussal való találkozásának első mozzanata, hogy a benne lévő démonok megrémülnek. Eddig ők ijesztgették ennek a szerencsétlen embernek az életén keresztül a környék lakosait, most azonban érzik, hogy egy náluk összehasonlíthatatlanul nagyobb erővel, Isten Fiával állnak szemben. Rettegnek is rendesen. El akarják küldeni Jézust, azonban inkább Jézus küldi ki őket, hogy megszabadítsa az embert. Mert Jézus azért jött, hogy az ember szabadságát kiteljesítse, míg az ördög azért, hogy tönkre tegyen – még ha ezért időlegesen humanistának álcázva magát különleges képességeket is ad; célja, hogy öljön, raboljon és pusztítson…
Jézus szavára azonban megszabadul az ember, testileg-lelkileg megtisztul, és megnyugszik. Kiderül az ördögi lelkek pusztító szándéka is: ha már az embert nem tudják elpusztítani, akkor legalább a környéken legelésző 2000 disznót fojtják a tóba.
Mi volt a változás legfőbb jele, a korábban démonilag megkötözött ember életében? Az, hogy míg először el akarta küldeni Jézust, most már minden áron vele akar lenni. Még úgy is, hogy a környék lakosai elküldik Jézust a vidékükről. A megszabadult ember már nem mások társaságára, hanem Jézusra vágyik!
Jézus azonban új küldetéssel bízza meg. Már megszabadultként vigye el a bűn fogságában élőknek a Szabadítóról szóló örömhírt! Jézus az, akinek még az ördögi lelkek is engednek – ahogy az aranymondásunk is tanítja. Nekünk akkor annál inkább kell Neki engedelmeskednünk, már ha nem akarunk rosszabbak lenni a démonoknál. Mai történetünk fő tanulsága is az, ami sorozatunk címe: A Megváltó megváltoztat.


Ámen