Untitled Document

Jézus, Akiben az Atya Isten gyönyörködik

Ki Jézus Krisztus? – Lukács 3:22.

ARANYMONDÁS

Istenről mondja Dávid király:
 „Nincs senkim Rajtad kívül a Mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.”

/ Zsoltárok 73:25. /

Mindnyájan gyönyörködtünk már nyári estéken, az Isten által teremtett csodálatos csillagos égben. Azonban a csillagokat nemcsak csodálni lehet, hanem mivel irányt mutatnak, igazodhatunk is hozzájuk. A földön is vannak ám csillagok. Őket a TV-ben, Interneten sztár-oknak nevezik. Őket is csodálják az emberek, bennük is gyönyörködnek, úgymond irányt mutatnak azzal, hogy divatot teremtenek. Egész rajongótáborokat vonzanak csillogásukkal. Aztán, egyszer csak eltűnnek… Csakúgy, mint a természetben, amikor feljön a Nap, és minden csillag elhalványul. Lelki értelemben is van egy Nap, Aki ha felkél valakinek az életében, akkor minden más fényforrás, hamis csillogás, útmutatás, igazodási pont elhalványul. Ő Jézus Krisztus.
A mai alkalommal, abból az Igéből indulunk ki Jézus megismerésével kapcsolatban, amit az Atya Isten mondott Neki, megkeresztelésekor: „Te vagy az én szeretett fiam, tebenned gyönyörködöm.” Lukács 3:22.
Az Atya, Aki látta az Úr Jézus földi életének 30 évét, azzal összegezte mindazt, amit látott, hogy gyönyörködik Jézusban, hogy örömét leli Benne. Ha Istennek most a mi életünkről kellene kiállítania a bizonyítványt, vajon tudná-e azt mondani, hogy X. Y. tebenned gyönyörködöm?
Örömét leli Isten abban, amit teszünk, ahogy élünk, ahogy beszélünk? Örömét leli Isten abban, amit nézünk, amit hallgatunk, ahogyan öltözködünk? Vajon tud-e Isten gyönyörködni hétköznapjainkban, ünnepeinkben, abban, amit a közösségben cselekszünk, vagy abban amit, csak titokban, amikor senki nem lát? Egyáltalán szempont-e, hogy Istennek tetsző életet éljünk? Jobban érdekel, hogy megfeleljünk a korszellem, divatok, haverok elvárásainak, mint az, hogy mit mond rólunk Isten?
Egyáltalán tudjuk, hogy kinek akarunk tetszeni, kinek akarunk megfelelni, és kit akarunk gyönyörködtetni? A válasz nagyon egyszerű, hiszen úgy van ez, mint a szerelmeseknél: a szerelmes annak akar tetszeni, aki neki is tetszik. Az Úr Jézus úgy tudott tökéletesen engedelmes életet élni, hogy az Atya Istent szerette a legjobban, és nem engedte, hogy bárki, vagy bármi elvonja a figyelmét Róla. Mivel Istennel élő szeretetkapcsolata volt, mivel megismerte az Atyát, tudott csak Benne gyönyörködni.
De mi hogyan gyönyörködjünk valakiben, akit nem is látunk? Ha valakit nem ismerünk, azt szeretni sem tudjuk, és akkor a Neki való engedelmesség csak kínszenvedés lesz. Attól, hogy Istent nem láthatjuk a szemünkkel, a természetben, világtörténelemben, a saját lelkiismeretünkben való munkáján keresztül felismerhetjük. Azonban igazán úgy tudjuk megismerni Őt, ahogyan személyesen nekünk kijelenti magát a Biblián keresztül.
Azt mondod, hogy nem tudsz egy olyan Istennek engedelmeskedni, Akiben nem gyönyörködsz, akit nem szeretsz. Azt mondod nem tudsz szeretni egy olyan Istent, Akit nem ismertél meg. Akkor itt a kiváló lehetőség, hogy megismerd az egyetlen igaz Istent, Akit érdemes szeretni, Aki egyedül méltó rá, hogy imádjuk, és gyönyörködjünk Benne. Nem más Ő, mint az Úr Jézus Krisztus! Az Ő megismerésétől, a Vele való életközösségtől függ, nemcsak az örök életed, hanem a földi boldogságod is.
A sátán próbálja mindenféle hamis csillogással, mű fényforrással elterelni a figyelmedet Jézusról, hogy te valaki, vagy valami másban gyönyörködjél. Olyan gyenge próbálkozás ez, mintha valaki elemlámpával próbálná elterelni a másik figyelmét a helyes útról, fényes nappal!
Adja Isten, hogy az Úr Jézus „Napja” mindnyájunk életében felvirradjon, hogy gyönyörködhessünk Benne, hogy Hozzá igazodhassunk, és így lehessen teljes és boldog életünk!


Ámen