Untitled Document

Jézus, Aki csendesen helyreállít, és nem mond le rólad

Ki Jézus Krisztus? – Ézsaiás 42:1-3.
ARANYMONDÁS

Isten mondja: „Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítalak titeket.”
Ézsaiás 53:5.

Biztosan mindnyájan dobtunk már ki számunkra haszontalanná, értéktelenné, használhatatlanná vált tárgyakat, eszközöket. Gondoljunk csak egy-egy megunt játékra, elhasznált dezodorra, vagy kiürült üdítő flakonjára. Ilyenkor nem próbáltuk meg ezeket úgymond „megjavítani”, helyreállítani, csak egyszerűen a kukában kötöttek ki. Így járnak azok a gyufaszálak is, amik tűzgyújtás közben eltörnek. Nem kezdjük el ragasztgatni őket, csak eldobjuk és már nyúlunk is a másik után, mert az előző használhatatlanná vált.
Az ókori Izraelben is volt egy nagyon könnyen hozzáférhető, elkészíthető, és eltörés esetén eldobható játék. Ez volt a nádból készült síp. A gyerekek csak egyszerűen vágtak egy szimpatikus nádszálat, abba könnyedén lyukakat fúrtak, és máris készen volt a „hangszer”. Viszont amilyen könnyen elkészült, olyan könnyen el is törhetett. Ilyenkor aztán nem kezdték el javítgatni, hanem simán eldobták, és vágtak maguknak másik sípnak valót a nádasban…
A másik ilyen eszköz, amitől könnyű szívvel megváltak, ha használhatatlanná vált, az olajmécses kanóca volt. Ha kifogyott a mécsesből az olaj, akkor a kanóc maga kezdett el égni, irtózatos bűzt árasztva magából. Ilyenkor a háziasszony levágta a megégett részt, megtisztította a lámpást, olajat öntött bele, így a mécses újra betölthette feladatát, fénnyel töltve be a szobát.
Sokszor mások is úgy tekintenek ránk, mint törött nádra, füstölgő mécsesre. Haszontalannak, értéktelennek, javíthatatlannak, lehetetlen alaknak tartanak. Ha az ember ezt sokszor hallja, akkor hajlamos elhinni, és beletörődik a változtathatatlanba. Istennél azonban nincs lehetetlen alak, nincs számára lehetetlen eset. Éppen erről szól a mai Igerészünk az Ézsaiás 42:1-3. is. Még ha mások megrepedt nádnak, vagy füstölő mécsesnek néznek is, Jézus számára akkor is értékesek vagyunk. Ha mindenki más – vagy talán mi magunk is – lemond rólunk, az Úr Jézus akkor sem adja fel velünk kapcsolatban. Hiszen életét adta értünk, hogyan is hagyhatna el minket!
Jézus kiválasztott minket a világ nagy nádasából. Kivágott, kiszabadított a bűn mocsarából. Úgy formál, hogy Istennek kedves harmóniát hozzon ki az éltünkből.
Lámpásunkat sem oltja ki. Levágja az égett részt, amit a bűn tönkre tett az életünkben, megtisztít bűneinktől, és újra betölt Szentlelke olajával. Mindezt azért, hogy betölthessük Istentől rendelt küldetésünket. Azért, hogy ismét világíthasson az életünk az Ő dicsőségére, és embertársaink javára.
Olyan jó, hogy Istennek meg van a türelme hozzánk, ha másnak, vagy saját magunknak nincs is. Ezzel a reménységgel kérjük az Úr Jézust, hogy úgy tisztítsa meg az életünket minden tisztátalanságtól, és bálványtól, ahogyan azt a fenti aranymondásban megígérte nekünk!

Ámen