Untitled Document

Jézus a főpap, az egyetlen közbenjáró – a Helyettes Áldozat

Ki Jézus Krisztus? – Zsoltárok 22., Ézsaiás 53.

ARANYMONDÁS

“Ő megsebesíttetett bűneinkért,…és az Ő sebeivel gyógyultunk meg.”
Ézsaiás 53:5.

Az elmúlt alkalmakon Jézus hármas tisztéből kettőt már megismerhettünk, a főprófétait, a főkirályit. A mai Istentiszteleten Jézus főpapi tisztéről szól az Igénk. Egyrészt ez azt jelenti, hogy Ő az, Aki a védőügyvédünk, Aki közbenjár értünk a mennyei Atyánál. Örökké él, – ahogy a Biblia mondja – hogy esedezzék értünk.
De mi alapján kérhet kegyelmet Jézus a mi számunkra Istennél? Az alapján az áldozat alapján, amit Ő hozott értünk, helyettünk és miattunk a Golgota keresztjén. A mi bűneink büntetését magára vette, ezért Isten már nem büntet meg bennünket. Jézus volt a helyettes áldozat. Viszont csak úgy érvényes ránk is az Ő bűnből és halálból szabadító műve, ha készek vagyunk Tőle bocsánatot kérni, Őt hallgatni, Őt követni, és Neki engedelmeskedni. Az a kérdés, hogy elfogadjuk-e Jézus, felénk kinyújtott kezét, amellyel örök életre, és teljes földi életre hív?
Az Úr Jézus tehát egyrészt közbenjár értünk az Atyánál, mint főpap. Azaz Elé tárja ügyeinket, kéréseinket, bánatunkat, örömünket. Ő a nagy közvetítő Isten és ember között. Azonban nemcsak főpap Jézus, hanem maga, az értünk hozott helyettes áldozat. Ezt prófétálja meg Ézsaiás már 700 évvel Jézus kereszthalála előtt.
Ézsaiás 53: „4. Pedig betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! 5. És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg.”
Adja Isten, hogy a mi boldog hitvallásunk is lehessen az a Halleluja ének, amelyik így zeng Jézusról: „Áldozatod rám is áll.”

Ámen