Untitled Document

Jézus a pásztor – Aki vezet, védelmez, és táplál

Ki Jézus Krisztus? – Ezékiel 34: 23., 25., 28 – 31.

 
ARANYMONDÁS

Jézus mondja:
„Az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem.”


/János 10:27.

Ha magunk elé képzelünk egy pásztort és annak nyáját, akkor három dolgot figyelhetünk meg a „vadakat terelő juhásszal” kapcsolatban: VEZET, VÉDELMEZ, és TÁPLÁL. Az Úr Jézus megismeréséről szóló sorozatunkban, most a Megváltó egy újabb „munkakörével” ismerkedhetünk meg: Jézus a pásztor. Ahogy a földi pásztorok, úgy Ő is vezetni, védelmezni, és táplálni akarja az Isten által Rá bízott nyájat, azaz minket.
Már az Ószövetségben, Jézus születése előtt 550 évvel megprófétálta Ezékiel, hogy az Istentől küldött Szabadító, egyben népének pásztora is lesz. Erről olvashatunk Ezékiel könyvének fenti verseiben. Mit tudhatunk meg ezen Igék alapján az Úr Jézusról?

  1. „Egyetlenegy Pásztor.” Jézusnak egyrészt egyetlen-szerűségére utal ez a kijelentés, nincs Hozzá fogható az Univerzumban. Azonban ez azt is jelenti, hogy nem osztozik senkivel a nyáj fölötti hatalmon! Vagy az Ő nyájához tartozol, vagy a sátánéhoz, középút nincs. Jézus a szívedben sem osztozik a hatalmon a bálványaiddal. Nem egy akar lenni a sok isten között, hanem az egyetlen Isten, Aki uralja a szívedet, a gondolataidat, szavaidat, tetteidet, vágyaidat, az egész életedet, testestől-lelkestől. Mivel Ő, magának alkotott minket. „A nép, amelyet magamnak alkoték, hirdesse dicséretemet!” Ézsaiás 43:21.
  2. Jézus azonban, mint pásztor, nemcsak vezetni, hanem táplálni is akar bennünket. Olyan táplálékkal akar megelégíteni, ami jó, áldásunkra van, ami betölti a szükségeinket. Az a kérdés, hogy: Mi hol keressük a felüdülést? Mivel akarunk betöltekezni? Min/kin legeltetjük a szemünket, gondolatainkat? Mivel tápláljuk a lelkünket a szemünkön és a fülünkön keresztül? Nemcsak testileg, hanem lelkileg is igaz, hogy azzá leszel, amit eszel.
  3. Egyedül az Úr Jézus tud a „gonosz vadaktól” megoltalmazni bennünket. Nem érdemes a Pásztor mellől elkóborolni, mondván „én jobban tudom az irányt”, vagy „én jobban tudom, mi a jó nekem”. Ugyanis csak Jézust követve, Neki engedelmeskedve vagyunk a védelme alatt! Ha elcsatangolunk, és összeakadunk a farkassal, akárhogy is morgunk rá, próbálunk keménykedni, nem fog megijedni, hanem lazán felfal bennünket. Ugyanis a farkas nem a báránytól, hanem a Pásztortól fél! Ha Jézus közelében maradunk, biztonságban vagyunk. Csakúgy, mint a pajzs esetében. Amíg engedjük, hogy a pajzs legyen elől, és nem állunk ki a védelme mögül, biztonságban vagyunk. „Mert nap és pajzs az Úr Isten; kegyelmet és dicsőséget ad az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, a kik ártatlanul élnek.” Zsoltárok 84:12.

Az Úr Jézus, mint pásztor vezet, védelmez és táplál. Az aranymondás arra tanít minket, hogy minden hamis pásztortól tanuljuk megkülönböztetni Pásztorunk hangját. Azonban nemcsak hallanunk kell Jézus hangját, hanem hallgatnunk is kell Rá! Azzal bizonyítjuk, hogy a jó pásztor juhai vagyunk, ha életünk minden helyzetében Őt követjük, az Úr Jézusnak engedelmeskedünk!

Ámen