Untitled Document

Jézus a király – Igazságos bíró – Seregek Ura


Ki Jézus Krisztus? – Jeremiás 23:5-6., 50:34.
ARANYMONDÁS

„E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek,
aki örökkön örökké uralkodik.”

Jelenések 11:15.

 

Az elmúlt alkalmakkor arról szóltak az Istentiszteletek, hogy egy-egy Ige alapján kicsit jobban megismerjük az Úr Jézust. Hiszen Őt megismerni, Vele járni, Neki engedelmeskedni, maga az örök élet!
Már az Ószövetség megprófétálta Jézus születését, annak helyét, körülményeit, azt, hogy ki is Ő valójában, milyen küldetést fog teljesíteni, és mik a tulajdonságai. Eddig megtudhattuk Róla, hogy Ő az, Aki lerombolja az ördög munkáit, és utána elkezdi bennünk felépíteni az Ő országát. Mint tökéletes próféta elmondja nekünk, hogy mi Isten akarata az életünkre nézve.
A mai Ige alapján Jézusnak egy újabb tisztével, a királyival fogunk megismerkedni. Jeremiás könyvének fenti szakaszaiban érdekes információkat tudhatunk meg az Úr Jézusról. Ő nem olyan, mint sok uralkodó, fejedelem, császár, vagy éppen elnök, miniszterelnök, diktátor, akik nem éltek, vagy visszaéltek Istentől kapott hatalmukkal.
Jézus királyi uralma valami egészen más, mint az átlag földi vezetőké. Nem kifosztani, hanem betölteni, nem kirabolni, hanem kiteljesíteni akarja az életedet. A következőket mondja az Úr Jézusról Isten Igéje:

  1. BÖLCS – Mindentudó, ezért nincs szüksége tanácsadókra. Ő tudja, hogy igazán mi a jó nekünk. Az Ő vezetésére érdemes egyedül rábízni az életünket, mert akkor biztos révbe érünk.
  2. MÉLTÁNYOS – Nem részrehajló, nem lehet lefizetni, befolyásolni.
  3. IGAZSÁGOS – Ő az, Aki akkor is igazságot szolgáltat nekünk, amikor másoktól csak igazságtalanságot kapunk.
  4. SEREGEK URA – A mennyei, földi és a föld alatti seregeknek is Ő parancsol. Semmi nem történik az Ő akaratán kívül. Ő az, Aki ki tud szabadítani a bűn a halál és a sátán hatalmából. Az Úr Jézusnak a neve is ezt jelenti: Megváltó, Szabadító.

Jézus királyi uralma alatt élni, nemcsak az örök életünk, hanem egyben a földi boldogságunk titka is. Az a kérdés, hogy ki a te királyod? Kire figyelsz, kire hallgatsz, kit követsz, minek/kinek engedelmeskedsz? Jézus uralkodik a föld minden országán, az egész Univerzum felett is, még ha ezt sok ember nem is veszi tudomásul. Lehet, hogy te nagyon kicsi és jelentéktelen pontnak érzed magad, annyira, hogy a világ országainak térképén nem is jelöltek. Viszont, ha döntesz Jézus Krisztus mellett, ha kész vagy Rábízni magad, és Neki átadni az irányítást az életed felett, akkor az Ő „Világtérképére” biztosan felkerülsz. Ha Jézus uralma alatt éled az életed, akkor Ő lát téged, számon tart téged, és biztosan számíthatsz a védelmére, és vezetésére. Adja Isten, hogy mindnyájan megtapasztalhassuk az Úr Jézus boldogító királyi uralmát „mint a Mennyben, úgy a földön is.”

        Ámen