Untitled Document

Jézus a király – Igazságos bíró – Seregek Ura

Ki Jézus Krisztus? – Jeremiás 23:5-6., 50:34.

 
ARANYMONDÁS

„E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek,
aki örökkön örökké uralkodik.”

Jelenések 11:15.

 

 

Az elmúlt héten arról szólt az Istentisztelet, hogy Jézus megismerésének részeként, a Bibliában azt olvassuk először Róla: Ő az, Aki rombol. Mégpedig az ördög munkáit rombolja le. „Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.” I. János 3:8. – volt az aranymondás, ami ezt az üzenetet húzta alá.
Azonban, ha Jézus lerombolta a szívedben az ördög munkáit, akkor nem maradhat a „telek” üresen. Ezután kezdődhet az építkezés. Aminek mi is az első lépése? Az alapozás. Az alaptól függ az egész épület stabilitása, jövője. Éppen ezért nem mindegy mire/kire alapozunk. Ha életedben Jézus lesz az alap, akkor biztos ponton nyugodhat a léted. Hogyan lehet Jézusra alapozni? Úgy, ha Benne bízol, Rá hagyatkozol, Neki engedelmeskedsz. Ahogy az Ézsaiási Ige írja, ilyenkor nem kell ide-oda futkosnod emberi segítségek, pótszerek után, mert Jézusnál kész a megoldás, a szabadítás. Aki Benne bízik, meg nem szégyenül. Azonban nem szabad valamilyen saját vágyban, elgondolásban, Istenképben reménykedni. Lukács evangéliumában arra figyelmeztet a Szentírás, hogy az a boldog ember, aki abban hitt, amit az Úr mondott neki, mert az bizonyosan beteljesedik!
Végül az a görög szó, ami a Péteri levélben Jézusra, mint kősziklára vonatkozik, még hordoz néhány jelentést, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az Úr Jézust annak lássuk, Aki valójában, és Őt megismerve örök életünk lehessen!
SAROKKŐ – ALAPKŐ = az egész épület súlyát hordozza. Megadja annak szilárdságát, maradandóságát. Az Úr Jézus kész a mi terheinket is hordozni. „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van reátok.” I. Péter 5:7.
PRÓBAKŐ = minden más követ az épületben ehhez igazítanak, ehhez viszonyítanak. Ez az abszolút minta. Akkor lesz teljes, és boldog az életünk, ha Jézus lesz számunkra a minta. Viszont Ő a „próbára tevő” kő is. A Vele való kapcsolattól, a Hozzá való viszonyulástól függ, nemcsak a földi boldogságunk, hanem az örök életünk is!
ZÁRÓKŐ = a boltíveket lezáró, azokat összetartó kő a boltív tetején. Jézus nemcsak az alap akar lenni az életünkben, hanem Ő akarja betetőzni is azt. Ő tudja összetartani az életünket, családjainkat, közösségeinket, nemzetünket, és az Egyházat is.
SISAKKŐ = a piramisok csúcsán lévő kő. Ez kerül az épület tetejére, mintegy uralva azt. Jézust is az életünk csúcsa, trónja illeti meg. Egyetlen ilyen alakú kő van a piramisban. Jézus is egyetlen, nincs Hozzá fogható Mennyen és földön. Jó lenne, ha mi is tudnánk Benne gyönyörködni. A sisakkő alakja határozza meg az egész épület formáját. A mi életünk épülete is akkor tölti be küldetését, ha Krisztus képére és hasonlatosságára formáltatik. Végül, a sisakkő az, ami legutoljára kerül az épület tetejére, ezzel válik teljessé a piramis. Nekünk azért nem kell félnünk a „világ végétől”, Jézus visszajövetelétől, mert Vele válik teljessé az egyház, és a mi életünk épülete is. Éljünk minden nap Jézusért, hogy készek legyünk az Ő fogadására.

Ámen