Untitled Document
Jézus, Aki rombol – Jézus az ördög ellensége

Ki Jézus Krisztus? – I. Mózes 3:15.

ARANYMONDÁS

„Azért jelent meg az Isten Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.”
I. János 3:8.„

Ebben a tanévben a hétfői Istentiszteletek az Úr Jézus jobb megismeréséről fognak szólni. Ki is Ő, mik a tulajdonságai, mit jelentenek nevei, méltóságjelzői, és mit tett Ő értünk. Miért jó ez nekem? – kérdezheti valaki. Azért mert Jézus megismerésétől, a Vele való naponkénti életközösségtől, az Ő követésétől függ az örök életünk. Ő maga mondja a János 17:3-ban: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és a kit elküldtél, a Jézus Krisztust.”
Talán sokak megdöbbentek a fenti címet olvasva. Egyáltalán hogy jön Jézushoz a rombolás? Miért és mit kell Neki lerombolnia? Nem én választottam önkényesen ezt az Igehelyet, hogy elsőként ezt ismerjük meg Jézussal kapcsolatban. A Biblia adta a kronológiai sorrendet.
Bármily meglepő is, de Jézusról először nem az Újszövetségben, még csak nem is az evangéliumokban olvasunk, hanem már az Ószövetség legelején. A Szentírás harmadik lapján, a teremtés után bekövetkező bűneset történetében. Isten ekkor, az ellene fellázadt, így a bűn és a sátán uralma alá került embernek ezt az ígéretet adja. Ezzel fenyegeti meg az ördögöt: „És ellenségeskedést szerzek közötted és az asszony között, a te magod között, és az ő magva között: az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosod.” A fenyegetés megvalósult. 4000 évvel később megszületett az Úr Jézus, az üdvözítő, Aki ki tudja szabadítani a sátán és a halál fogságában lévő embereket.
Ez alapján az Ige alapján mondhatjuk, hogy Jézus az, Aki rombol, mégpedig a sátán által épített, embereket Isten ellen hangoló, és így elpusztító „építményeket”. Bálványokat, önzést, hiúságot, haragot, keserűséget, hitetlenséget, káromlást, tisztátalanságot. Mindezeket először le kell rombolnia Jézusnak a te életedben is, hogy azután felépíthesse benned az Ő boldogító királyi uralmát.
Kész vagy-e átadni az életed felett való jogot Jézusnak? Engeded-e Neki, hogy elpusztítsa azt, ami elválaszt téged Istentől, az élet forrásától, és így végső soron tönkre tesz?
Vésd a szívedbe az aranymondást, és mielőtt nagy hévvel elkezdenéd mások életében lerombolni az ördög munkáit, engedd az Úr Jézusnak, hogy benned tegyen rendet, végezzen „nagytakarítást”, hogy aztán Ő, betölthesse tökéletesen minden szükségedet!


Ámen