Csendesnap

KAPCSOLATAINK KRISZTUS KÖZELÉBEN – ŐSZI CSENDESNAP A JÓKAI ISKOLÁBAN

Hagyományainkhoz hűen, Reformáció havában csendesnappal ünnepeltük az 501 évvel ezelőtt indult lelki ébredést, a nagy hitjavítást. Az idei programunk illeszkedett a korábban megkezdett sorozatba, amely egy-egy csendesnap témáját a Reformáció öt pontjának valamelyikében határozza meg. Mivel az 5 Sola közül már a Sola Scriptura (Egyedül/kizárólag a Szentírás) megadta egyik őszi csendesnapunk alapgondolatát, idén a Reformáció második pontja, a Solus Christus (Egyedül/kizárólag Krisztus) köré rendeztük ennek a kiemelt alkalomnak a programjait. Ez a gondolatkör illeszkedett az éves Igei tematikához is, amelynek a címe: Hogyan ismerhetem meg jobban Jézust?

Az őszi csendesnap Igei mottója a Máté 17:8. volt: „Mikor pedig szemeiket fölemelték, senkit sem láttak, hanem csak Jézust egyedül.”

Reggel 08:00-kor a Deszkatemplomba vonult át az egész iskola, és Istentisztelettel kezdtük a csendesnapunkat, ahol az Igét ppt. kíséretével Kiss Gyula iskolalelkész hirdette, valamint Orosz-Tokár Edina tanárnő kíséretével orgonán és szintetizátoron is megszólaltak az Úr Jézust dicsőítő énekek. A gyermekek tanúsága szerint elrepült az egy óra, hiszen a ppt. és az énekek, az Igei üzenet felválta követték egymást, így a hallgatóság figyelmét jól lekötötte az alkalom. Az Istentisztelet fő üzenete a Jézusra fókuszáló élet volt.

A templomi Istentisztelet után átvonultunk az iskolába, ahol a tízórait követően alsó és felső tagozat egy-egy előadást hallgathatott meg, különböző helyszíneken. Az alsósok a Máon Református Szeretetotthon lakóinak előadását tekinthették meg, majd az osztályaikban a Nagybányai-Kiss Ágnes tanárnő által előkészített kézműves foglalkozáson vehettek részt.

A felsősök ezalatt Nt. Mátyás Sándor nyékládházi református lelkipásztor előadását hallgathatták meg „Kapcsolataink Jézus közelében” (család, barátok, párkapcsolat) címmel. A gyermekek visszajelzései alapján itt is elrepült az idő. Az előadás végén, a diákok által feltett komoly, életfontosságú kérdések alapján pedig az erősödött meg bennünk, hogy nagyon figyeltek az üzenetre, és kifejezetten érdekli őket a keresztyén hit megélése a hétköznapokban.

11:00-kor az alsó és felső tagozat újra összegyűlt az aulában, ahol közös dicsőítéssel zártuk a csendesnapot. Ennek az alkalomnak a fényét emelte Kronauer-Vida Anikó operaénekes előadása, valamint annak a finn evangélikus kórusnak az Istent dicsőítő énekei, amelynek érkezésére, és megajándékozására az elmúlt hetekben készültünk. A gyermekek ezen a koncerten is nagyon jól érezték magukat, lelkileg feltöltődve mehettek haza a testi táplálék, az ebéd magukhoz vétele után.

Hálás a szívünk az Úr Jézusnak, hogy megáldotta a csendesnapunkat, és a visszajelzések alapján közelebb kerülhettünk Hozzá. Megélhettük a Solus Christus (Egyedül Krisztus), a Jézusra fókuszáló élet örömeit és áldásait, hiszen ahogy az előadónk is mondta, már lelkileg előkészített talajba hullott az Ige-mag.

S. D. G.

Kiss Gyula

iskolalelkész