Arany ABC

A Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség egy idős testvére juttatta el iskolánk számára ezt az intelmekben gazdag Arany ABC-t, melyet a közelgő ünnepek alkalmából ajánlunk mindenki szíves figyelmébe.

Arany ABC
Atyádat, anyádat tiszteld,
Hogy Isten áldását megnyerd.

Becsüld meg az embereket,
Úgy nyersz te is becsületet.
Nyájas, szíves; ne légy kevély,
Mindenkivel békében élj;
Amit nem kívánsz magadnak,
Te se tedd embertársadnak.

Célod mindig nemes legyen,
Foltot ne tűrj a lelkeden;
A tiszta lelkiismeret
Bizonyosan mennybe vezet.

Dolgos, gondos, szorgalmas légy,
Minden munkát jó kedvvel tégy.
Amit véghez kell vinned ma:
Soh’se halaszd azt holnapra.
Minden gonoszság kezdete.
A henyélés szeretete.

Erős lélek legyen benned,
Nem kell mindent szívre venned;
Ne csüggedj el ínségedben:
Folytasd munkád s bízz Istenben.

Fogadást csak okosan tégy,
De aztán szódnak ura légy!
Esküvést ritkán végy szádba,
Soha ne esküdj hiába.
Ha esküdni mersz hamisan:
Megver Isten bizonyosan.

Gondolj mindig jó lélekkel
Az elhagyott szegényekkel.
Ha megáldott Isten téged,
Nyújts másoknak segítséget,
Mert nem tudod, te is végre
Nem szorulsz-e segítségre.

Ha valaki jót tett veled,
Te azt soha el ne feledd;
A rosszért is jóval fizess,
Hogy Istennél kedves lehess.

Istent féljed, Istent szeresd,
Reménységed ő benne vesd:
Ő mindnyájunk édes atyja,
Oktalan, ki ezt tagadja.

Járj el az Isten házába,
Oda sosem jársz hiába.
Öntsd ki szíved Isten előtt,
És nyersz tőle áldást, erőt.
Amíg ott vagy légy csendesen,
Viseld magad figyelmesen.
Ne suttogj és ne szunnyadozz,
Szemeiddel ne kalandozz,
Épülj a jó tanításon,
Ne járjon az eszed máson.
A templomban maradj végig,
Az utolsó éneklésig.

Kövesd a szép igazságot,
Kerüld a rút hazugságot.
Aki egyszer hazudni mer,
Hitelt többé nem igen nyer.

Legjobb örökséget vettél,
Ha okosan neveltettél.
Aki tanulni nem szeret,
Felnőtt korában bánja meg.

Megbántódon ne állj bosszút,
Békességre ez legjobb út.
Kész légy jussodból engedni,
Mintsem mással perlekedni;
Csekélységen fel ne akadj;
Éktelen szókra ne fakadj.

Nincs jobb a rendes életnél,
Megbánnád, ha mást követnél:
Oda lenne kedved, erőd,
Elhervadnál idő előtt,
Mert a mértéktelen élet
Nem ér tisztes öregséget.

Óh, félj az első vétektől,
Csak úgy lehetsz ment többektől.
Akármely rejtekhelyen légy,
Lát az Isten: rosszat ne tégy!

Pénzt csak igaz úton szerezz.
Lopni, csalni: nagy vétek ez!
S magadra csak átkot hoznál,
Ha emiatt elkárhoznál.

Rendetlennek száz a dolga,
Ő a legnagyobb rabszolga.
Tarts mindent a maga helyén,
Tégy mindent kellő idején.
Dolgod csak úgy mehet rendben,
S többre boldogulsz mindenben.

Se ne dicsérd, se ne gyalázd
Magadat, hanem megalázd.
Megdicsérnek erényeid,
Ha mások is megismerik.

Tanítód legjobb barátod,
Javadra van, tudod, látod.
Légy hát neki szót fogadó,
Minden tisztességet adó.

Úgy szólj mindig, hogy meg ne bánd,
Nevelt ember senkit se bánt.
A jó Istent ne káromold
És senkire átkot ne mondj.
Ha látnál is rosszat mástól,
Őrizkedj az utánzástól.
Figyelmezz a kisebbekre,
Ne tanítsd őket vétekre.

Vén emberből csúfot ne tégy,
Inkább szolgálatára légy,
Gondolj arra, hogy majd egyszer
Te magad is megöregszel.

Zabolázd indulatodat,
Hagyd holnapra haragodat.
Őrizkedés a haragtól:
Megment a késő bánattól.